Lunner Historielag

Markastua

Heldigvis er denne eldgamle plassen merket. Nå har skogsmaskinene fjernet skogen rundt slik at tuftene kommer tydelig frem. Les mer om Markastua og området rundt nedenfor.

Markastua  - Ulvenmarken

Oppdatering mars 2021

Denne eldgamle plassen, Markastua har blitt merket sammen med nærmere 30 andre husmannsplasser vest i Lunner. Og heldigvis - for nå er det hugget i området. Hadde ikke dette skiltet stått der hadde nok ikke de som kjørte skogsmaskinene sett denne eldgamle tuften. (Håper de også setter skiltet opp igjen).

Området her som ble kalt Ulvenmarken engeland var en del av krongodset på 1600 tallet. To garder like øst for Ulvenmarken, Mellerud hvor det står et hus fra 1700 tallet, og Olerud er delt fra Prestegarden i Jevnaker. De ligger på kommunegrensen mellom Lunner og Jevnaker.

Markastua ble flyttet på 1930 tallet. Det ble satt opp igjen nærmere Grindvoll sentrum. Det står det fortsatt i beste velgående, men det er nå bygget på og rundt. Ikke mange som husker a Maria Marka nå som hadde så kritthvite gardiner.

Markastua

Maleri av Markastua I. Wirstad. Plassen ble skiltet i 2017 av Vidar Myhrstuen og Helen M. Myrvoll

"Markastua" på folkemunne. I skriftlig materiale heter plassen Ulvenmarken.

Stedet har hatt mange navn og ligget undet forskjellige gårder og har vært nevnt  i dokumenter i flere hundre år. Det har tydelig vært en ødegård eller rydningsgård, mener P.J. Desserud. i 1723 føres Ulvenmarken sist i gardslista for Jevnaker som nr. 130. I 1761 var det en husmann der  - Isak. Dette mener Desserud må være Isak Sørensen i garden Nordenga (Norum). 

Plassen skal for noen hundre år siden ha vært en gård. Går du det gamle veifaret fra Galtedalen og Markatjernet ( ved  "Trældokka) ligger plassen litt til venstre før velteplassen.

Markastua var også med i registreringen som ble gjort i 2010

GPS posisjon: 0581731/

311m. over havet

Under Ulven ?

Reg. i 1865:  Haavel Halvorsen  -  34 år. Husmann med jord. Skredder.

                    Ingeborg Pettersdatter  40  . Hans kone

                    Anne Haavelsdatter 4  år. Deres datter

                    Maren ??

                    Halvor Haavelsen  63 år. Føderaadsmann           

Reg. i 1875 som Løkenmarka under Løken Lille.

4 personer på bostedet

                        Haavel Halvorsen f. 1832. Skrædder.

                        Ingeborg Pettersdatter f. 1826.

                        Anne Marie Haavelsdatter f. 1862 

Reg. i 1900 som Ulvenmarka under g.nr. 12 b.nr. 1

                        (G.nr. 12 = Ulven nordre) 

Reg. 1875 Løkenmarka under Løken – 2 forskjellige ?????

4 personer på bostedet

                        Lars Andersen f. 1847. Husmann med jord.

                        Karen Pedersdatter f. 1812.

                        Gulbrand Larsen søn af Lars Andersen f. 1873.

                        Peder Andersen f. 1857. Broder. Dagarbeider – allehaande.

Markastua ble tatt ned av Ingvald Svensbråten på 1930 tallet og flyttet nærmere Grindvoll sentrum. Den fikk da navnet Solås. Den ble bygget på og brukt som bolighus. Eies nå (2018) av barnebarnet Tom ? Foto: Helen M. Myrvoll 2007

Huset ble malt i 2017. Og inne i dette huset finnes altså den gamle ærværdige Markastua.
Foto: Helen M. Myrvoll 2016

Markastua eller Marjastua eller Løkenmarka ble skiltet i 2017. Foto: Helen M. Myrvoll 2017.

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?