Lunner Historielag

Arrangement i perioden 1975 - 2005

Arrangement og turer 1975 - 2005

Solobservatoriet på Harestua. Historielaget arrangerte tur dit i 2004. Ole Peder Sveen t.h. var en engasjert guide.(Foto: HMM 2005)

Her kan du lese  om arrangementer, fordrag og kåserier  som Lunner historielag hadde i perioden 1975 til 2005. 

(fra jubileumshefte).

1975

”Gamle og nye samværsformer/omgangsformer, om den gamle greina og framveksten av frivillige organisasjoner” v/Per Hvamstad


”Fortidsvern før og nå”, v/Trygve Fett

1976

”Stedsnavn generelt og navn i Lunner” v/Per Hovda


”Utvandringen til Amerika” v/Randi Bjørkvik


”Dansen i bygdemiljø på Østlandet” v/Egil Bakka, Rådet for folkemusikk og folkedans ”Wergelandsgutten” v/Magne Sløtte

1977

”Hvordan kan vi gjøre bestemors kunnskap om til historisk bilde?” v/Andreas Ropeid


”Eilert Sundt og husfliden ved Randsfjorden” v/H.O.Christophersen


”Pettersvev” v/Magne Sløtte


”Lundborg Blæseensemble” v/Hans Bjørnli

1977/1978

Seminar ”Eilert Sundt og norsk folkeliv på 1800-tallet” v/alle tre historielagene som fellesopplegg

1978

”Slekten kommer inn i bildet – en orientering omslektsforskning” v/L.S.Schilbred


”Kulturminneregistreringen”/landsomfattende v/Marius Midthaug


”Fornminner i Lunner” v/Henning Engebretsen


”Den gamle veien fra Drammen til Hadeland” v/H.O.Christophersen

1979

”Steder og mennesker på Harestua i gamle dager” v/Kristian Karlsen


Lysbildekåseri ang. barns virksomhet i gamle dager, leketøy etc. v/Åse A. Lange

1980

”Den eldste lagsidretten i Lunner” v/O.P.Jensrud


”Skolene i Lunner” v/Kleven. Møte på Halvdanshaugen


”Den første tiden med kommunalt selvstyre i Jevnaker og Lunner” v/Aase Berger. Fellesmøte med Jevnaker historielag.

1981

”Gamle fotografier av stor betydning!” v/Liv Hilde Boe, Sekretariatet for fotoregistrering


Foredrag ”Rydningsmenn på Hadelands østre almenning i 1850-1860 årene” c/Vidar Kåsin


”Den enes død, den andres brød” – på 150-års ferd over Hadeland med hest, båt, tog og bil v/Helge Stenersen

1982

”Meieridrift på Hadeland” v/Hans Borgen


”Butikkvirksomhet i Lunner i gamle dager” v/Hans Kildahl


”Omgangsskolelæreren” v/Karsten Kjelberg

1983

”Litt om hester og hestekarer på Hadeland” v/Per Slagsvold


”Gruvedrift på Grua. Status og fremdrift” v/Øverlier, Brandrud og Kåsin


”Tusenkunstner og musicus: Anders Knarud i Nordre Oppdalen v/J.Brandrud


”Veger og ferdsel” v/Harald Hvattum


”Skredderyrket fra gammel til ny tid” v/Johan Bratlie


”Trekk fra Hadelands eldste bosetningshistorie” v/Jens M. Alm

1984

”Husgeråd i gamle dager” v/Magne Sløtte


”Engelskmannen på Skøien”, kåseri v/Gunnhild Ulven.

1985

”Wergelandsgutten”, kåseri v/Helge Stenersen


”Snorre Sturlason” v/Erik Skjøtskift


”Gamle byggeskikker på Hadeland”.

1986

”Oldtidsutstillingen som viser fornminner funnet på Hadeland”, v/Åse A. Lange. Møtested: Folkemuseet


”Skogsfinnene gjennom 300 år fra 1686” v/J.Brandrud


”Kampene ved Harestua i 1940” v/Tor Time

1987

”Nordmarka” v/Egil Collett Aabel m. utgangspunkt i boka si


”Vei og sti i gammel tid” v/J. Brandrud og H. Braastad


”Gamle tiders mål og vekt” v/j.Brandrud


”Formannskapslovene 150 år – Utvikling av det kommunale selvstyret v/Peder Ødegård


”Kåseri og lysbilder av utgravningene ved Lunner Kirke” v/Dagfinn Skre

1988

”Skole i eldre tider” v/J. Brandrud


”Gruvedrift på Grua” v/Eilert Aasen og Inger Berge


”Julefeiring – tradisjoner og symboler” v/Åse Ingeborg R. Velsand

1989

”Liv og livberging i grenda først på 1800-tallet” v/J.Brandrud


”Grunnskolens 250-års jubileum”, Arfinn Gravem presenterte boka Skolen i Lunner


Knut Mykland fra Univeritetet i Bergen kåserte om det som skjedde på Eidsvoll i 1814, møte på Folkemuseet, samarbeide mellom historielagene

1990

”Gammal gardshistorie i Oppdalen”, frammøte på Solbjør


”Geologien og mennesket”: Bosettingshistorie på Hadeland – og menneskelige aktiviteter i tilknytning til geologi”, v/Leif Koch


”Studiet av bygdehistorie – arbeidsredskaper og metode”. Seminar v/John Brandrud, Steinar Kjærheim og Martin Dehli

1991

Folketelling og utvandring v/Martin Brokerud


”Farende fant” – om mennesker som vandret fra gård til gård, bygd til bygd med verkstedet på ryggen v/Johan Bratlie


Presentasjon av planen for å bevare restene av det gamle  gruvesamfunnet på Grua, v/Arne Sandli


Dataregistrering av kirkebøker, folketellinger osv., v/Arne Sandli


Utvandring til Amerika fra Hadeland v/Martin Brokerud

1992

”Dagliglivets kulturhistorie” v/Magne Sløtte


”Hvordan det var å bo i utkanten av en bygd i gamle dager”, v/Ole Svesvolden


”Kvinnenes plass i kirken fra gammel tid” v/Marie Kleven


Glass og glassets historie i Norge, fra det kom hit for omkring 250 år siden, v/direktør Jens W. Berg ved Hadeland Glassverk


”Gårdsturisme” v/Kari Amundsen

1993

Helge Stenersen og hans forfatterskap


Spennende oppdagelser ifm. Grua-tunnelene, v/Geir Wiik


Mat og mattradisjoner, presentasjon av boka ”Mat fra Hadeland” v/Kari Dæhlen

1994

”Det gamle vegastellet på Hadeland” v/Harald Hvattum


”Lensmannsetaten fra gammel tid”, v/Ove Ødegaard


”Skog- og skogdrift før og nå” v/Hans Inngjerdingen

1996

”Gamle ord og uttrykk” v/Bjørg Sørum1997

”Navn på veger i Lunner kommune – både gamle og nye vegnavn” v/teknisk etat i kommunen


”Kulturminneåret 1997” v/Svein Olav Karlsen


”Harestuas historie i bokutgave” v/Magnus Ekeberg, Pål Lunner og Marit Fjeldbu

1998

”Lunner i senmiddelalderen/Slekters gang i Lunner” v/Randi og Halvard Bjørkvik


”Lunner Kommunes 100 årige historie” v/Arne Gravem

1999

”Slektsgransking” v/Kjell H. Myhre


”Bronsebukkene fra Vestby-Western Grindvoll – historisk skuespill år 2000” v/Anne Brodtkorp


”Gammalt frå Hadeland” v/Bjørn Liaklev


”Ligger det levninger etter en kulturhistorisk epoke gjømt under torva i Søndre Oppdalen i Lunner? V/Magne Sløtte

2000

”Personer og episoder i Mjønvald i gamle dager” v/Magne Knotterud


Markering av 1000-årsskiftet, milleniumsutstilling på Solvang. Historielaget med stand ”Århundrets gang - Samhold i bygda”


”Gamle juletradisjoner i hjembygda og nærmiljøet” v/Ole Bjøralt


Lunner Historielag som arrangør av årsmøtet for Samarbeidsrådet for historielaga i Oppland


Lunner Historielag vertskap for Hadelandslaget i USA 22.06.2000


”Geologien på Hadeland”, v/Leif Koch

2001

”Pilegrimsleden Gamlebyen – Gjelleråsen gjennom Groruddalen” v/Jan Arne Tangerud


”På loffen - Landstrykere og vagabonder langs norske landeveier”, v/Thor Gotaas


”Hadeland i Amerika”, fellesmøte med historielagene på Hadeland


”Gamle bosettinger og veier i Lunner” v/Ole Svesvolden

2002

”Eneboeren i Pipera”, v/Knut Røsje


”Lunner Forliksråd”, v/Kåre Olimb


”N.Oppdalen i gammel tid” v/Hans Braastad og Martin Brokerud


”Registrering av fornminner”, møte på Bråthen-eiendommen, Grua

2003

Fellesmøte m/historielagene tema ”Gravminner og kilder i USA” v/Liv Marit Haakenstad


”Finneinnvandringen til Norge på 1600-tallet” v/Trygve Christensen


”Fra innsida av en barndom”, Ole Bjøralt presenterer egen bok


”Hans Alexander Hansen”, kåseri v/Hans Østengen

2004

”Jernbanen i lokalsamfunnet” v/Tommy Jensen


”Ælle veger fører tæl Granavøll” Om vegleiene fra Lunnerkirka og Jevnakerkirka til Granvollen. Kåseri v/Anne Lise Jorstad og Harald Hvattum. Fellesmøte for historielagene på Hadeland


”Gamlehjemmet Kveldsols historie” v/Marie Kleven


”Gamle skillingsviser”. Johan Bratlie synger


Medlemsmøte på Solobservatoriet m/foredragsholder Ole P. Sveen


”Kretsskolene og nyskolen på Solheim” v/Karen Dynna ”Minner fra S.Oppdalen skole” v/Roar Kalsjøhagen

Turer og vandringer 1975 - 2005

Fra turen til Bislingsetra i 2004. Håvard Johnsrud snakken med ei som var budeie der i sin ungdom.(Foto: HMM 2005)

Her er turer og vandringer i perioden 1975 - 2005.

Fra jubileumsheftet (skrevet av Ester Haga).

1975

Tur til Norsk Folkemuseum, Bygdøy


Utflukt til fornminner i Vestre Lunner m/Trond Løken


Utflukt til Norsk Folkemuseum, Bygdøy, invitasjon fra Bjørkviks

1976

Utflukt til Hadeland Folkemuseum

1981

Tur til gruvene på Grua,ved Muttatjernet og ved Karlstjernet. Myllsdalen til Harestua sammen med Gran historielag. Orienteringer underveis

1983

Tur til Snellingen

1984

Høsttur langs Buttelveien

1985

Tur langs den gamle byveien fra Ulsrud til Solbjør

1987

Tur til Råsjøen/T.Fearnley’s jaktslott


Tur i V. Lunner fra Ballangrud til Vassjøtjernet, samt Vestern m/gravhauger

1988

Tur til gruvene på Grua i samarbeid med Grua Arbeiderforening


Tur til Larshus og Skjelbreia

1989

Tur til Eidsvoll ifm. Grunnlovens 175 års-jubileum


Tur til Høvra. Peder Hval orienterte om seterliv på Høvra

1990

Tur tilRudsætra

1991

Tur til Bislingen


Tur langs Bergenske hovedveg fra Haakenstad til Grua. Rydding og merking


Tur til Snellingen


Bergenske hovedveg fra Bilitt til Ulsrud


Busstur til Ringebu i Gudbrandsdalen

1992

Rusletur langs gamlevegen Grindvoll, Rustad - Velo


Skilting av Bergenske hovedveg mellom Haakenstad - Grua

1993

Vandring i Åsen  med kjentmann Ole Svesvolden

1994

Rusletur langs den gamle kongeveg fra Granavolden til Folkemuseet, guide Hans Næss


Tur til Sliperiet (Lunner Tresliperi) 1887-1932, guide Haldor Kristiansen

1995

Busstur til Storøen hovedgård på Ringerike


Skogtur til Tverrsjøen og Holoa seter i Jevnaker almenning

1996

Tur til Morstadsætra

1997

Buttelvegen etappe Svea-Grua m/kjentmann Konrad Mutta


Vandring i Nysetergruvene m/omvisning i Bergverksmuseet og kalkovnene i Østhagan

1998

Buttelvegen etappe Svea-Grua m/representanter fra Lunner Kommune


Seterdag til Aurtjernsetra (Øisteinsetra)

1999

Buttelmarsj etappe Svea-Grua med representanter fra Lunner Kommune


Tur til Hovedøya, felles med Lunner Hagelag


Nordmarkstur Stryken -  Fjellsjøhytta – Kjerraten i Åsa

2001

Nordmarkstur til Elgstøa og Katnosa


Buttelmarsjen – etappe Svea sportshytte - Holt

2002

Rusletur på Skøientoppen m/informasjon på Skøien gjestegård


Buttelmarsjen – etappe Grua skole – Svea sportshytte

2003

Buttelmarsjen – etappe Nedre Holt – Panka.

2004

Tur til Solobservatoriet på Harestua


Bergenske hovedveg fra Klypen til tunnelåpning Grua syd, rydding


Tur til Bislingsætra


Bergenske hovedveg fra Bilitt til tunnelåpning Grua syd, rydding


Bergenske hovedveg fra Bilitt til Ulsrud/Gran, rydding

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?