Lunner Historielag

TJERNSLIEN

Tjennslia slik det så ut da han Anton Eriksen Granli fotograferte plassen i 1907. I følge Årbok for Hadeland 1969 skulle plassen være på 39 dekar. De siste som bodde i Tjennslia var Erik og Ingeborg. Ingeborg døde på Gran pleiehjem i 1918.

Ei smilende husmansgrend, med Tjennstua i forgrunnen, og Tjennslia i bakgrunnen. Begge plassa med såkalte kovestuer, og låver med fjøskropp. Fotoet er tatt i 1907 av Anton Eriksen Granli som vart født her i Tjennstua den 15. september 1870.

Slik åpenbarer tunet i Tjennslia seg når du kommer opp den nå attgrodde gutua fra Velotjernet. Plassen har forblitt åpen, men gror att med bringebær og brennesle - helt typisk for slike tun. Brennesla indikerer gjerne en møkkjeller eller en utedass. Myser du inn mot midten av bildet ser du skiltet for gammelt husvære. Foto: Øyvind Sogn, august 2017

Rett bak skiltet ser man såvidt restene etter pipa i Tjennslia. Den har nok vøri varm mange mange ganger. Foto: Øyvind Sogn, august 2017

Ved registrering av Tjennslia deltok Hans Anders og Lars Velo, som er gardfolka i oppgarden Velo. Tjernslia var plass under oppgarden fram til oppgarden ble delt i to mellom to brødre. Etter delinga fulgte Tjernslia med til nordgarden, som ble den nye Velogarden. Begge kara står her inne i grunnmuren, og bak pipa, for å tydeliggjøre den i bildet., Skiltet er satt ned i forkant. Foto: Øyvind Sogn, august 2017

Det vi antar at er pipa i husmannsstua i Tjennslia. Foto: Øyvind Sogn, auust 2017

TjernslienGårds- og bruksnummer:

Gnr 164 Bnr 6


Kommunenr:

0532 Jevnaker


Adresse:

Veloveien, 3520 Jevnaker

Hva

Faktum

Kilde

Navn på boplass pr 2018:

Tjernslien


Uttale:

[tjennslia]


Andre navn og/eller skriveformer:

Kjærnslien

Folketelling 1865


Velokjærnslien

Folketelling 1900
Husværet/boplassen:Historisk funksjon:

Husmannsplass med jord


Funksjon i dag:

Skogsområde


Bygninger/tufter:

Tufter etter grunnmur og pipe. Gjengrodd med bringebær.


Annet vedrørende bygninger:Sefrakregistrert:

Nei


Hovedbøle:

Velo (oppgarden) Gnr 164 Bnr 3, seinere Velo (nordgarden) Gnr 164 Bnr 6


Er husværet/eiendommen utskilt til egen eiendom?

Nei


Hvis ja, fra når?Hjemmelshaver:

Erik Bjella

Grunnbok

Areal:Koordinater:

32V 580569 6687019


Høyde over havet:


Registrert hvor?Kart Ltn Lund 1827:

Nei


Folketelling 1865:

Ja

Folketelling 1875:

Ja

Kart Ltn Colban 1879:Folketelling:Folketelling 1900:

Ja

Folketelling 1910:

Nei


Andre:


Fotografier:Foto:

Ja

Foto: Øyvind Sogn

Dronefoto:Historiske foto:

Ja

Historie:Husmannskontrakter:

Ikke kjent

Registrator:

Øyvind Sogn20.08.2017


Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?