Lunner Historielag

Tjernslien

Tjernslien

Tjernstuen tidlig på 1900-tallet? Foto: Helen M. Myrvoll etter gammelt negativ. Plassen ble skiltet i 2017 av Øyvind Sogn og Helen M. Myrvoll

Tjernslien/Kjærnslien

Høsten 2019 ble plassen ferdig merket. Nå står det også navnet på plassen og QR-kode som kan scannes slik at en kommer rett inn på nettsiden hvor en kan lese mer om plassen.

Bjørkvik:

Plassen var på 20 mål, ca 10 mål dyrket pluss havn og beiterett i skogen

De første husmennene som en med sikkerhet kan plasseres i Tjernslien er Torsten Alvsen og fru Kristina Jacobsdatter. De giftet seg i 1825 og fikk samme året sønnen Anders som ble født på Nedre Vang.  Anders tok utflyttingsattest til Amerika i 1869. Etter det kom barna jevnt og trutt annethvert år.

i 1855 var det blitt to familier i Tjernslien eller Tjennslia og i 1865 var det to bebodde hus og to husholdninger og en innerstfamilie.  

Andreas var sønn av Anna og Peder Vangen. Han ble født på Oreneie i 1896 og giftet seg med Anna Gustava Røyse (faren var fra Finnland). Andreas var en meget dyktig maler. Han omkom ved en togpåkjørsel.

Tobias Torstensen bodde i Tjernslien i 1875 som innerst. Fra 1877 ble han kalt husmann. Tobias var en lystig kar. Han spøkte med seg selv og skal ha sagt: Har bare ei sjel og ei skjorte og når mor har storvask går jeg naken. Gjestene på Sorenskrivergården likte å la seg underholde av han, ble det sagt. Tobias levde til i 1917. Han og kona Anna leide til slutt på "Hotellet" på Grindvoll. 

Anna og Tobias flyttet fra Tjernslien til Sørli under Velo ca 1906 /07 og alle guttene tok Sørli som etternavn.

Tjernslien ble solgt til en politibetjent fra Oslo, Sofus Edvard Syversen.  Han var pensjonert på grunn av sykdom og døde her i 1910. Enka Ellevine Marie solgte etter en stund plassen tilbake til garden. De hadde barana Eivind, Sverre Karl og Sofie. Alle født i Kristiania mellom 1896 og 1902. Disse var i flere tiår etter de flyttet tilbake til Oslo på besøk hos kjente på Grindvoll. 

Den siste  som var husmann i Tjernslien var Karl Ludvig Andreassen. Han var født i Kristiania i 1877.  Han gifte seg i 1904 med Lise Johannesdatter. De fikk 8 barn. Andreas som ble født i 1918 ble gift med Bergljot Duedal født i 1915. Hun var datter av August Duedal som var ansatt ved jernbanen. 

Plassen ble merket i 2017 av Øyvind Sogn og Helen M. Myrvoll

Tjernslien var med i registreringen i 2010: 

Kjentmann: Jørgen Ohren

Registrert av Kai Nordseth og Helen M. Myrvoll 

Reg. 22. aug. 2010. 

GPS posisjon: 0581169/6687309

320 m. over havet

Ligger nå under Vestre Ohren 

Reg. som Kjernslien på  kart  i 1827

Reg. som Ohrentjernslien  i 1865 - Bruger Jens Gulbrandsen Ohren

Ikke reg. i 1875, men reg. igjen i 1900 som Tjernslien 

Grunnmuren godt synlig.

Det var ikke så langt mellom husmannsplassene. Her ser av avstanden fra Tjernslien til Ohrenhagen. Foto: Helen M. Myrvoll 2019

I 2017 fikk Tjernslien også et emaljeskilt. Foto: Helen M. Myrvoll 2017

En fin mosegrodd mur er fortsatt godt synlig 2017. I fikk Tjernslien også et emaljeskilt. Foto: Helen M. Myrvoll 2017.

Her er Tjernslien i 2019 med Ohrentjernet i bakgrunnen. Foto: Helen M. Myrvoll

Det er godt synlige rester etter grunnmuren. Foto: Helen M. Myrvoll 2019

I 1981 sto det enda igjen noen rester etter reisverket. Foto: Helen M. Myrvoll 1981.

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?