Lunner Historielag

Funnstedet

Vil du se gjenstandene "live" må du stikke innom Kulturhistorisk museum i Oslo. Vil du vite lite mer om funnet kan du lese om det på informasjonsskiltet som står ved funnstedet, men da må du forte deg. Det skal fjernes før åpningen av gravfeltet på Øvre Western 29. mai. I den anledning kommer det opp 5 nye informasjonstavler. For at alle skal bli like, vil skiltet ved funnstedet bli skiftet ut. Se også historielagets hjemmeside.

Kulturhistorisk museum

Dette er siste oppdateringer fra Kulturhistorisk museum:

Bronsebukkene fra Hadeland

I 1924-1925 ble det pløyd opp et stort offerfunn på gården Vestby på Hadeland. Siden år 2000 har denne begivenheten vært tema for friluftskuespillet Bronsebukkene, der Ragna, jenta som fant de spektakulære gjenstandene, spiller hovedrollen. Man kunne like gjerne lagd teater om de to merkelige bukkefigurene, som på 500-tallet f. Kr. ble gravd ned i jorda sammen med noen helt usedvanlige smykker.

De to dyrefigurene har en fascinerende historie. Da de ble ofret på Vestby var de minst 200 år gamle, og hadde vært med på litt av en reise. Ikke bare har de krysset Skagerrak, de krysser også grensen mellom to arkeologiske perioder: bronsealderen og jernalderen. Som dyr betraktet er de dessuten hybrider – en blanding av to arter.

Røntgenbilder viser at hodene har en sokkel i enden. Først på et seinere tidspunkt fikk de kropper, og dette blant annet ved hjelp av små jernstifter. Funn av lignende figurer i Danmark, for eksempel hestehodene fra Fårdal på Jylland, kan gi oss forklaringen. Dette er hestehoder med horn. Hestehodene fra Vestby har i likhet med Fårdal-figurene opprinnelig vært festet på en gjenstand. Kanskje har de sittet i stevnen på et miniatyrskip. Skip med dyrehoder er ofte avbildet på bronsealderens helleristninger.

Trolig er det bronsealderens mytologiske solhest som her opptrer i to versjoner, en hingst og en hoppe. Også andre funn fra Hadeland viser at denne felles-skandinaviske solmyten var forankret i lokalmiljøet. Fra Vestby er det om lag 15 minutters gange til Velo Vestre. I en gravrøys på denne gården ble det funnet en pinsett og en rakekniv. Bildet av et skip, en sol og en fisk på rakekniven fra Vestre Velo er sentral i Flemming Kauls tolkning av bronsealderens solmyte i boka «Ships on Bronzes» fra 2009.

Da Vestby-hodene ble påstøpt kropper ved hjelp av tapt-voks-teknikken, ble hestene omskapt til geitelignende dyr. Smeden som gjorde dette har ikke bare behersket avanserte støpeteknikker og jernteknologi, men må også ha vært godt kjent med myten om solhesten, og vært klar over figurenes opprinnelige betydning. Dualiteten er nemlig ivaretatt ved at også geitene er formet som en hunn og en hann.

Funnet fra Fårdal er datert til perioden 900-700 f. Kr. Sannsynligvis har hestehodene fra Vestby sirkulert i flere mannsaldre før de ble omskapt til geiter og gravd ned i jorda på en bakketopp på Hadeland. Her lå de begravd i 2500 år før de ble museumsobjekter.

Smykkene – en gudinne verdig

Foruten de helt enestående dyrefigurene inneholdt offerfunnet et eksepsjonelt kjede med 353 tinnbelagte bronseperler, en sjelden skivenål, tre mer alminnelige – men usedvanlig store – halsringer med skipsdekor og en nå tapt fingerring.

Da Anathon Bjørn beskrev funnet i 1929, mente han at gjenstandene var skjenket som votivgaver til en paneuropeisk gudinne, som hadde halsringen og vognen som sine kjennetegn. Spor etter denne gudinnen finnes i en rekke bronsealderfunn fra Skandinavia, og hun omtales som en forløper til jernalderens Nerthus.

Helen 08.08.2019 11:53

Ja selvsagt. Spennende, men jeg tror ikke vi har kunnskap til å si så mye om det. Du kan gjerne sende det på mail til meg og si hvor tomta er. Helen

Bjørg Søgaard Kjeilen 08.08.2019 10:20

For mange år siden fant jeg noe av et gammelt smykke e.ll. da vi skulle lage blomsterbed på tomta. Tror det er sølv.
Kan jeg sende dere et bilde på e-Mail?

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?