Lunner Historielag

Tømte

Her driver to flinke karer, Finn Håkon Heggen og Michal Grøndvold og merker Tømte. Foto: Kari L. Mack 2018

GPS posisjon L.grad: 93000, br.grad: 73810. Dørhellen er synlig, mens grunnmuren er dekket av  gress.

I noen gamle papirer, udokumenterte og udaterte som jeg fant stør det om Tømte: 

Vi er ikke sikre på hvem som ryddet Tømte eller når det ble gjort. I en innberetning til Rentekammeret i Kjøbenhavn ra 1781 er nevnt både Sørlie og Oset. Oset var en gård som lå straks sør for utløpetav Myllselva ved Harestuvannet, men ikke Tømte eller noen av rydningsplassene som lå i dette strøket. Rundt 1880 flyttet Per Jorsen Hakloa  til Tømte. Stedet ligger ved Løvenskiolds skog eller "Baronskaua" som folk sa i den tiden etter eieren baron Harald Wedel Jarlsberg. Per Tømte (Per Jorsen) som han etterhvert kalte seg, hadde hele livet arbeidet i disse skogene. Det var slik Johannes Dahl lærte han å kjenne og har skrevet om han i sine erindringer.  Han skulle vært glad og levde sorgløs, fornøyd med de fattigslie kåra han levde i. Kanskje var han av en slik natur, kanskje var det en holdning han måtte lære seg i livets harde skole. Broren Borger Hakloa var en helt annen type. Der var det mer oppdrift, og han ble aktet og var en kjent mann i Nordmarka. Det var han som i 1880-årene fortalte historikeren O. A. Øverland om de mange sagn som knyttet seg til slekten.

Jor (?)Hakloa hadde 10 barn. En skulle  ha ventet at en del av dem hadde arvet noe av hans kjempekrefter. Han skule ha rundjult Hadelendinger som la veien om Nordmarka hjem fra byen. Han hadde også deltatt i  krigen 1808 - 1814. Hustruen Eli hadde han hentet hjem fra Lunner. Hun var datter av Peder Håkenstadenga som også ar berømt for sine enorme krefter. Han var av den finske slekten Konkainen.

Men både Per og Borger var ganske alminnelig utstyrt med krefter. En gang som unggutter hadde de oppdaget et bjørnehi i Hakloamana og det måtte de se nærmere på. Borger hadde en gammel munnladningsrifle, men Per hadde kun en vanlig øks meg seg. Borger tok oppstilling med rifla og Per stakk en stauer inn i hiet. De merket fort at det var liv der inne. Bjørnen kom ut som beregnet, men børsa klikket for Borger. Da var han Per rask med øksa og drepte bjørnen med et velrettet slag av øksehammeren. Per Tømte var nok litt stolt av denne historien og senere i livet og fortalte den gjerne. Ikke mange har gjort noe slikt. 

 Finn Håkon Heggen okt. 2018

Fritt referert etter Leif Hovland nedskrevet på 1970-tallet. Den siste som bodde her var Per Tømte. Han bodde siste leveårene i ei lita stue ved Engestua. Han hadde en datter som ble gift med Erik Pedersen Myra. Sønnen Jakob reiste til USA og ingen vet noe mer om han. 

Kveldstur 2019.08.22

Kart som viser hvor Tømte ligger. Like ved skogsbilvegen. Kan være litt vanskelig å finne

Torsdag 22. august arrangerte historielaget kveldstur til 3 gamle boplasser i Vestbygda på Harestua. Finn Håkon Heggen og Stein Buan var turledere. 14 stykker deltok på turen. Turen gikk først til Wangenstua ved Gagnumsetra og videre til Svarverbingen ved nedre Sørli med avslutning på Tømte - totalt 7 km på sti som på parti var ganske vått.

Desse boplassene blei fraflytet for over 100 år siden. Bygningene er borte. Det er nå bare overgrodde grunnmurene eller resten av de igjen. Merkingen av boplassene vil forhåpenligvis hindre at de blir helt ødelagte i forbindelse med skogsdrift.

Kjellermuren er tydelig
Kjellermuren er tydelig
Finn Håkon, Hugo og Helene på boplassen Tømt
Finn Håkon, Hugo og Helene på boplassen Tømt
Steinhella forran restene etter trappa på Tømte
Steinhella forran restene etter trappa på Tømte

Skiltet, muren og trappa. Det blei fortalt at Ole Brynnildsen (Banner-Ola) (1825-1901) bar steinhella forran trappa hit til Tømte fra Almedalen.

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?