Lunner Historielag

Åpen hytte

Åpen hytte søndag 4. september

Over 200 ville overvære fredningen av Rudsetra 4. juni 2016. Foto: Kari L. Mack

Åpen hytte også 4. september 2016

Rudsætra ble fredet 4.juni av Riksantikvar Jørn Holme. En stor dag for Rudsætras Venner. Over to hundre deltok denne dagen i strålende vær. Ansvarlig for rehabiliteringen og dugnadsgjengen Svein Oppegaard sa bl. a. i sin tale 4. juni:  "Nå fremstår Rudsætra som "ei pynta brud",  og vi i
dugnadsgjengen er stolte over å kunne overlate resultatet til Randsfjordmuseenes  varetekt."

Vi har fått tilbakemelding om at flere ikke fikk anledning til å se  seg rundt i hytta i de forskjellige rom. Det vil Rudsøætras Venner gjøre noe med. Vi holdt hytta åpen sist  lørdag og søndag med bra besøk.  Vi fortsetter med åpen hytte også søndag 4. septrember fra kl. 12.00 til kl. 16. Et besøk på Rudsætra kan kombineres med bær- og sopp-tur. Vaffeljernet holdes varmt og kaffen er klar. Velkommen.

Ankomst: Bilveg med betaling. Kjør helt opp og over ferista ved Harestua nye
togholdeplass. Kjør den midterste vegen Øverliveien ca. 5-6 km innover.
Skilt merket Rudsætra til høyre . Ca 2oo m. å gå ned til hytta. 
Til fots: Gå gjennom undergangen rett nord for Harestua gamle stasjon. Følg
vegen oppover til ferista. Skilt til Rudsætra følges. God tur!   Kari L. Mack

Rudsetra fredet

så er vi i mål med det!

1 / 1

Fredningsmarkering lørdag 4. juni 2016 på Rudsetra,

Harestua i Lunner. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren

06.06.2016 15:07 endret 23.06.2016 23:43

Rudsetra på Harestua i Lunner var sentral i motstandskampen under andre verdenskrig. Lørdag 4. juni ble motstandshytta fredet.

Rudsetras venner og Randsfjordmuseene arrangerte åpen dag for alle interesserte, og mange hadde møtt fram for å få med seg fredningsseremonien.

Rudsetra ble bygd som hytte til fritidsbruk i 1909. Under andre verdenskrig var hytta et sentrum for motstandsbevegelsen i området her, både Milorg D 13 og Secret Intelligence Service under dekknavn Beta. Rudsetra fungerte som radiosendested, skjulested og mottak for flyslipp. Harestulia er et av de stedene i Marka rundt Oslo der det foregikk mest aktivitet under krigen.

Motstandshytta Rudsetra er bevart stort sett slik den var ved krigens slutt. Fredningen omfatter interiør og eksteriør, og et område rundt hytta som inneholder tufter etter en tidligere seter, røyser, noen med hemmelige rom, og en liten kulp som ble laget for å bade og holde melken kald.

1 / 1

Loftet på Rudsetra. Her var det hemmelige rom. Foto: Siri Wolland, Riksantikvaren

--------------------------------------------

Lunner Historielag tok høsten 2013 et initiativ for å få kulturvernmyndighetene til å foreta en vurdering av setra, om stedet kan være et objekt for verning.

6. mai 2014

var det befaring på Rudsetra med to representanter fra riksantikvaren, to representanter fra fagenheten for kulturarv i Oppland fylke, representanter fra Lunner Almenning, Hadeland Folkemuseum og Lunner Historielag.

4. juni 2014

Randsfjormuseene avd. ved Kari Mette Avtjern deltok  på vårt styremøte 27. mai 2014. Hun kom med gode nyheter for oss som mener Rudsetra er et viktig kulturminne.  Museet sier:

Kulturvernmyndighetene vil vurdere fredning av Rudsetra. Uavhengig av hva de kommer fram til, har Randsfjordmuseene avdeling Hadeland Folkemuseum et ønske og en forpliktelse til å ta initiativ for å bevare Rudsetra. Ikke bare bygningen utvendig, men også de deler av inventaret som står uendret siden 1940-tallet. Den innvendige autentiske atmosfæren i hytta er særegen. Vi ønsker en annen løsning enn at Rudsetra blir utleiehytte til privatpersoner. Hytta bør være tilgjengelig for allmennheten.

Hadeland Folkemuseum ønsker å bevare og dokumentere Rudsetra og dens historie. Videre har vi et ønske om å formidle denne historien for allmennheten. Gjennom samarbeid med lokale lag og foreninger, ser vi Rudsetra som et ypperlig formidlingssted for krigshistorien og historien for Lunner, for barn og voksne. Hadeland Folkemuseum har i lengre tid hatt et ønske om et formidlingssted på Lunner. Her ser vi en slik mulighet.

Det er positivt for Hadeland Folkemuseum at lokalsamfunnet på Harestua allerede er engasjert i bevaring av Rudsetra. Harestua skoles rektor har ønsker om igjen å benytte Rudsetra som formidlingssted. Lunner historielag har vist stort engasjement, og skal ha dialog med museet med tanker om hvordan de kan bidra til å ivareta Rudsetra.

Hadeland Folkemuseum ønsker å komme fram til en avtale med Lunner almenning for å sikre en langsiktig bevaring og bruk av Rudsetra. Her fins flere muligheter, som sikrer vedlikehold og bruk.

Kulturvernmyndighetene var svært interessert i stedet og vil arbeide videre med saken. De mente stedet var unikt med sin opprinnelige standard fra krigens dager. Dersom de vedtar en fredning eller verning, må man i så fall komme frem til avtale med Lunner Almenning som eier. Det kan være flere måter å løse dette på, avhengig av interessen og oppslutningen blant folk. Det kan være snakk om en stiftelse, en venneforening o.l. 

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?