Lunner Historielag

VESTENGEN

Stolpen er i Vestenga er satt opp utfra ca lokalisering av hvor plassen lå ut fra kartet til Ltn Lund fra 1827. Denne plasseringen må derfor anses for usikker, og det er ikke synlige tegn i terrenget etter hvor plassen lå helt eksakt. Kanskje kan plassen ha ligget noe lenger vest, og da i så fall i dyrket mark under nåværende Jørve. Dette blir spekulasjon frem til eventuelle spor etter husa dukker opp. Vi lar skiltet stå langs vegen i det området Vestenga lå, som et minne over plassen og det levde livet i og rundt den. Foto: Øyvind Sogn

Skiltet slik det er plassert i området der Vestenga en gang lå. Her ser man øvre-vestgarden Sogn i bakgrunn, og fotografen har stått i vegen mellom Sogn og Dalsvika med ryggen vestover. Foto: Øyvind Sogn

VestengenGårds- og bruksnummer:

Gnr 163 Bnr 7


Kommunenr:

0532 Jevnaker


Adresse:

Sognsbakka, 3520 Jevnaker

Hva

Faktum

Kilde

Navn på boplass pr 2018:

Vestengen


Uttale:

[væs(t?)enga]


Andre navn og/eller skriveformer:


Husværet/boplassen:Historisk funksjon:

Husmannsplass med jord


Funksjon i dag:

Beite


Bygninger/tufter:

Det er ikke funnet spor etter bygningene. Kan bygningene ha ligget lenger vest? For eksempel i dyrketmarka under nåværende Jørve?


Annet vedrørende bygninger:Sefrakregistrert:

Nei


Automatisk fredet kulturminne:

Bergkunst. Skålgropstein fra bronsealder - jernalder

Hovedbøle:

Sogn (østgarden) 163/7 (Kan denne plassen opprinnelig ha tilhørt østerøstgarden?)


Er husværet/eiendommen utskilt til egen eiendom?

Nei


Hvis ja, fra når?Hjemmelshaver:

Hans Heier

Grunnbok

Areal:Koordinater:

32V 578


Høyde over havet:

289,7 moh

Registrert hvor?Kart Ltn Lund 1827:

Nei


Folketelling 1865:

Ja

Folketelling 1875:

Ja

Kart Ltn Colban 1879:

Ja

Vestengen

Folketelling:Folketelling 1900:

Nei


Folketelling 1910:

Nei


Andre:


Fotografier:Foto:

Ja

Foto: Øyvind Sogn

Dronefoto:Historiske foto:


Historie:Husmannskontrakter:

Ikke kjent

Registrator:

Øyvind Sogn26.10.2018


Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?