Lunner Historielag

SØRLI

Sorenskriver Paul Magnus Norum (i karjolen) og Anna Helene Catrine Norum (f. Hausmann) med alle tjenere og husmannsfolk foran låven i skrivergarden Velo en gang i 1880-åra. Av husmannsfolk på detta bilde er vi kjent med aTholine Mjørenga (f. i Velogrina) sittende med barn på fanget, og far hennes, Ola Velogrina, som står ved huet på hesten. Foran dama med bøtte står a Randi Sørli, og mann hennes Erik sitter på låvebrurekkverket med en kjepp i handa. Bildet og informasjonen om dette har vi lånt fra Hadelandskalendarn 1980, som igjen har lånt bildet av Karl Granli.

Grunnmuren og trappehella i Sørli. Foto: Øyvind Sogn, august 2017

Sørli



Gårds- og bruksnummer:

Gnr 165 Bnr 1


Kommunenr:

0532 Jevnaker


Adresse:

Veloveien 189, 3520 Jevnaker





Hva

Faktum

Kilde

Navn på boplass pr 2018:

Sørli


Uttale:

[søli]


Andre navn og/eller skriveformer:

Sòelie

Kart ltn Lund 1827


Sørlid

Folketelling 1900




Husværet/boplassen:



Historisk funksjon:

Husmannsplass med jord


Funksjon i dag:

Beite


Bygninger/tufter:

Tufter etter hus. Rydningsrøyser.


Annet vedrørende bygninger:



Sefrakregistrert:



Hovedbøle:

Velo (sorenskrivergard) Gnr 165 Bnr 1


Er husværet/eiendommen utskilt til egen eiendom?

Nei


Hvis ja, fra når?



Hjemmelshaver:

Anders Myhre Velo

Grunnbok

Areal:



Koordinater:

32V 580207 6687146 (ca)


Høyde over havet:

355,8 moh





Registrert hvor?



Kart Ltn Lund 1827:

Ja

Sòelie

Folketelling 1865:

Ja

Folketelling 1875:

Ja

Kart Ltn Colban 1879:



Folketelling:



Folketelling 1900:

Ja

Folketelling 1910:

Ja

Andre:






Fotografier:



Foto:

Ja

Foto: Øyvind Sogn

Dronefoto:



Historiske foto:






Historie:



Husmannskontrakter:

Ja





Registrator:

Øyvind Sogn



1. august 2017


Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?