Lunner Historielag

ØSTERØSTGARDEN

Enda kan du se låvebrua i østerøstgarden liggende som ei øy midt i jordet, på nordsida av Sognsveien - øst for østgarden Sogn. Her et flyfoto fra 1950/1960.

Her ser du stabburet liggende kloss inntil låven i østgarden på flyfoto 1950/1960.

Her ser du plasseringa av låven i østerøstgarden på økonomisk kart fra 1963. Her står låven fortsatt på opprinnelig tomt. Stabburet er flyttet til låven i østgarden (rød pil til høyre). Den røde pila til venstre viser at stabburet i østerøstgarden var flyttet til østgarden ved dette tidspunktet.

Hovedbygningen på nedre Heier antas å være den samme som hovedbygningen i østerøstgarden Sogn. Hovedbygningen på garden nedre Heier i vestre Gran skal ha blitt flyttet hit i fra Sogn. Det er nokså sannsylig at denne bygningen da kom fra østerøstgarden størrelsen tatt i betraktning. Det er vel å anta at stuene i husmannsplassene Sognsenga og Vestenga har vært mindre. Denne bygningen ble revet sommeren 2018, og disse bildene er tatt midt i denne prosessen. Foto: Øyvind Sogn

Hovedbygningen på nedre Heier antas å være den samme som hovedbygningen i østerøstgarden Sogn. Hovedbygningen på garden nedre Heier i vestre Gran skal ha blitt flyttet hit i fra Sogn. Det er nokså sannsylig at denne bygningen da kom fra østerøstgarden størrelsen tatt i betraktning. Det er vel å anta at stuene i husmannsplassene Sognsenga og Vestenga har vært mindre. Denne bygningen ble revet sommeren 2018, og disse bildene er tatt midt i denne prosessen. Foto: Øyvind Sogn

Østerøstgarden lå like øst for østgarden Sogn gnr 163 bnr 7 (tidl. eier Jens E. Velo, nå Hans Bolken Heier, nevø av Jens E.).

Skal vi nevne litt slektshistorie fra østerøstgarden så må det være for eksempel Ole Larsen Sogn (f. Heier i vestre Gran 27. des 1830). Han arvet østgarden Sogn av faren sin i 1839, bare 9 år gammel. 14 år gammel (1844) selger han 1/3 del av garden til sin stefar Hans Jonsen. Denne tredjedelen av østgarden er østerøstgarden, men østerøstgarden er kjent også før denne fradelingen. Man vet ikke når østerøstgarden ble bygget. Ole er gardmann i østgarden Sogn fram til 1860, han bor noen år i et Sognseie, familien er på Nordre Strande (Toten) i 1865, før han emigrerer til Amerika i 1870, og dør i Hendrum i Minnesota 25. sept 1904. 

Østerøstgarden ble fraflyttet under emigrasjonstida, og eierne herfra dro til Amerika på slutten av 1800-t. Østerøstgarden ble så kjøpt opp av lensmann H.N. Fjeld i østgarden, og gardene ble slått sammen til ett bruk, slik de også tidligere hadde vært.

Østerøstgarden blir solgt fra Hans Jonsen til Lensmann H.N. Fjeld i østgarden i 1869.

Bygninga i østerøstgarden fikk litt ulik skjebne. 

Hovedhuset:
Hovedbygningen antas å være den som ble hovedbygning på nedre Heier (vestre Gran - revet sommeren 2018).

Låven:
Låven ble stående og den ble vel revet så sent som primo 1970-t. 


Stabburet:
Stabburet ble flyttet til tunet i østgarden, og stod like ved låvebrufoten der. Det var på denne tiden 2 stabbur i østgarden.

Kaare Welo (f. 5. jan 1922) tremenning av Jens E. Velo lot oppføre dette stabburet på nytt på dagens tomt (festetomt fram til 2005?) under øver-Western til bruk som hytte. Dette var vel 1970-t? Om stabburet er tilført noen stokker i høyden eller andre justeringer for å skaffe hytta en 2. etg er jeg usikker på, men det er vel rimelig å anta at ny oppføring av tømmerkassa på 70-t ikke nødvendigvis ble utført etter antikvariske prinsipper, bygget skulle jo benyttes til helt annet formål. Bygget kan også ha fått utført bygningsmessige endringer ved flytting fra østerøstgarden til østgarden også, forsåvidt. Nåværende tomt ligger like øst for den gamle husmannsplassen Stockholm/Markebråtan, et lite steinkast øst for Rustadbrua(!) mellom Jevnaker og Lunner herred, og en husmannsplass (mølle/kvernbruk) med samme navn.

Enda kan du se låvebrua i østerøstgarden liggende som ei øy midt i jordet, på nordsida av Sognsveien - øst for østgarden Sogn.


ØsterøstgardenGårds- og bruksnummer:

Gnr 163 Bnr 7


Kommunenr:

0532 Jevnaker


Adresse:

Sognsveien, 3520 Jevnaker

Hva

Faktum

Kilde

Navn på boplass pr 2018:

Østerøstgården


Uttale:

[østerøssgarn]


Andre navn og/eller skriveformer:

Sogn østre

Folketelling 1865
Husværet/boplassen:Historisk funksjon:

Gardsbruk. En av de fem Sognsgarda


Funksjon i dag:

Dyrket mark


Bygninger/tufter:

Låvebrua er godt synlig på ei øy i den dyrkede marka.


Annet vedrørende bygninger:Sefrakregistrert:

Nei


Hovedbøle:

Sogn (østgarden) 163/7


Er husværet/eiendommen utskilt til egen eiendom?

Ikke i dag. Garden var i selveie fram til 1869, og ble så kjøpt opp og slått sammen med østgarden.


Hvis ja, fra når?Hjemmelshaver:

Hans Heier

Grunnbok

Areal:Koordinater:

32V 578


Høyde over havet:

297,4 moh

Registrert hvor?Kart Ltn Lund 1827:

Nei


Folketelling 1865:

Ja

Folketelling 1875:

Nei


Kart Ltn Colban 1879:Folketelling:Folketelling 1900:

Nei


Folketelling 1910:

Nei


Andre:


Fotografier:Foto:

Ja

Foto: Øyvind Sogn

Dronefoto:Historiske foto:

Ja

Gml flyfoto, og økonomisk kart
Historie:Husmannskontrakter:

Ikke kjent

Registrator:

Øyvind Sogn23.10.2018


Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?