Lunner Historielag

Offisiell åpning 22. juni 2016

Skilt og informasjonstavle ved Haakenstad. (Foto: HMM 2016).

Åpning av den Bergenske hovedveg 22. juni kl. 18.00.
Benevnelsen Kongevei er en betegnelse som ble tatt i bruk på 1600 tallet og er veier som bandt viktige deler av landet sammen i eldre tid. 
Den bergenske kongevei, også kjent som Den bergenske hovedvei, er den første kjøreveien mellom Christiania (Oslo) og Bergen. 
Veien fra Oslo til Hadeland er betydelig eldre enn 1700-tallet. Vi er så heldige å ha en to hundre år eldre beskrivelse, det er av biskop Jens Nilssøn som fører reisedagbok på en visitasreise til bl.a. Hadeland 2. til 26. september 1594. Den sammenfaller nesten nøyaktig med Den bergenske Kongevei.
Vegen ble nedlagt i 1815. Siden da har det skjedd mye med vegutbygging i Lunner og deler av Kongeveien er bygd ned av ny veg og enkelte plasser er den dyrket opp, men på flere strekninger er den fortsatt i bruk. Det er mange naturperler der vegen er nesten urørt. Det er strekninger med flott utsikt fra Stryken til Grans grense.

I 2004 ryddet Lunner Historielag de deler av Kongevegen som ikke var i daglig bruk for første gang. Den ble merket og lokale historier ble nedskrevet og gjort kjent gjennom artikler i Årbok for Hadeland.

I perioden 2014 – 2016 har Lunner Historielag lagt ned utrolig mange frivillige timer, for å gjøre vegen farbar fra Ytre Stryken og til grensen mot Gran. Vegen er skiltet og det er satt opp informasjonstavler. Flotte krakker er satt ut på utsiktspunkt. Ytterligere informasjon finnes på historielagets hjemmeside, på UT.no og på TurApp Hadeland.no.

Historielaget takker: 
Alle frivillige som har stått på og gjort en formidabel innsats og for positive grunneiere.
For økonomisk støtte fra Turskiltprosjektet, Gjensidige Stiftelsen, Oppland Fylkeskommune, Brannkassefondet Hadeland Gjensidige og Sparebankstiftelsen Jevnaker/Lunner/Nittedal.

Vi er stolte og glade for å kunne invitere til offisiell åpning av Den Bergenske Kongevei gjennom Lunner onsdag 22. juni kl. 18:00.

Åpningen skjer ved Haakenstad, Haakensstadlinna 167, 2740 Roa

Varaordfører Halvor Bratlie står for den offisielle åpningen. Harald Blisten kåserer om Kongeveien. Vestre Lunner Musikkforening spiller. Det blir enkel servering før alle som ønsker det går veien fra Haakenstad til Røste med retur.

Med vennlig hilsen prosjektgruppa

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?