Lunner Historielag

GRINA

Stolpen står kloss på grunnmurens nordre side. Foto: Øyvind Sogn

Grunnmuren i Grina ligger tett på vegen, og like ved grinda som deler Gunstad og Vaterud. Foto: Øyvind Sogn

Tydelig definert firkantet gråsteinsmur. Foto: Øyvind Sogn

Dette er stua i nedre Nordenga (tidl. husmannsplass under Gunstad). Denne stua skal tidligere ha vært stua i Grina. Man skimter taka på husa på Gunstad i bakgrunnen over halmstubben. Fotoet er tatt februar 2020 av Øyvind Sogn.

GrinaGårds- og bruksnummer:

Gnr 130 Bnr 1


Kommunenr:

0532 Jevnaker


Adresse:

Vaterudsvegen(?), 3520 Jevnaker

Hva

Faktum

Kilde

Navn på boplass pr 2018:

Grina

Folketelling 1875

Uttale:

[grina]

Helge Gunstad

Andre navn og/eller skriveformer:

Gunstadgrina

Folketelling 1865
Husværet/boplassen:Historisk funksjon:

Husmann/tømmermann

Folketellingene

Funksjon i dag:Bygninger/tufter:

Tydelig grunnmur etter husmannstua


Annet vedrørende bygninger:

Stua skal være den som senere ble oppført i Nordenga (nedre)


Sefrakregistrert:

Nei


Hovedbøle:

Gunstad, Gnr 130 Bnr 1


Er husværet/eiendommen utskilt til egen eiendom?

Nei


Hvis ja, fra når?Hjemmelshaver:

Hans Gunstad

Grunnbok

Areal:Koordinater:

32V 580277 6685020


Høyde over havet:


Registrert hvor?Kart Ltn Lund 1827:

Nei


Folketelling 1865:

Ja

Folketelling 1875:

Ja

Kart Ltn Colban 1879:Folketelling:Folketelling 1900:

Nei


Folketelling 1910:

Nei


Andre:


Fotografier:Foto:

Ja

Foto: Øyvind Sogn

Dronefoto:Historiske foto:


Historie:Husmannskontrakter:

Ikke kjent

Registrator:

Øyvind Sogn


Dato for registrering:

23.10.2018


Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?