Lunner Historielag

SLØVIKEN (øvre)

Den vakre husmannstua på Sløviken (øvre) ved Roenbrua i Sløvika en høstdag i 2018. Foto Øyvind Sogn

I stassleden med to bikkjer og en katt ser vi a Inga Marie Gunstad (f. Rogndokken) bak og kusina hennes Birgit Rogndokken foran. I bakgrunnen helt til venstre ser du en liten snipp av vindskia på smia, og rekkebygningen med vedskålen, hønsehuset og grisehuset vegg i vegg. Over taket på vedskjulet ser du taket på Landhandleriet i Sløvika (Dølvenbutikken). Bildet er tatt påsken 1921, og er utlånt av Ingrid Skjøtskift datterdatter til a Inga Marie.

SLØVIKA – ein gamal handverkstad…….

Tekst: Ingrid Skjøtskift - eier av øver-Sløvika
Nedskrevet etter notat frå ho mor, 15.12.2008.

Den gamle Bergenske hovudvegen kom om Nedre Sløvika, der søskenparet Lina og Johan Sløvika budde i mor si tid.

Da morfar, Thron Gunstad, tok over plassen frå bror sin, Helge Gunstad i 1919, var det lagt inn ein klausul i skjøte for a Maren Fargar. Morfar var den yngste av ungane som voks opp på Gunstad. Han fekk overta husmannsplassen Sløvika og fekk kjøpt innåt jord frå hovudbølet på Gunstad for å kunne ha ein eiga jordveg.

I 1888, det året morfar blei fødd, budde jordmora i Jevnaker, ? Bjøralt i Sløvika. Jordmora blei då henta opp til Gunstad med ”Ålsborken”, sa´n morfar. Ålsborken var ein hingst som stod stasjonert på Gunstad. Han var stamfar til mange bra hestar og særskilt tråvarar på Hadeland

Tidlegare hadde og vognmaker Andersen budd og virka der.

Sløvikaplogen, med vendeplog, som var noko nytt, blei laga i Sløvika.

Lærer Solnørdal med familie har og budd der. Det var han som laga frukthagan der, med epler av fleire sortar (Hadelandseple) og svarte morellar og store rosa skyggemorellar eller kirsebær.

Hagen har óg dobbeltblomstra syriner, m.a. eit lysthus laga av syrin.

Butikk har det óg vore, i fleire omgangar. Seinast var det Klara Ek som ekspederte der, det har ho skrivi om i Årbok for Hadeland.

Skredder Johannes Skjennum budde der ein periode. Mor, Ellen Sofie Skjøtskift (fødd Gunstad) hugsa ein gamal dress i bomull som låg på loftet. Den var småruta i svart og kvitt, og sia ho nemnde den, så har ho antakeleg høyrt at den var laga av skreddaren Skjennum.

Mormor og morfar (Inga Marie Rogndokken og Thron Gunstad) gifta seg i 1920 og budde der i lag med ungane Ellen Sofie og Ole fram til 1931, da dei måtte gå i frå plassen da morfar blei slått konkurs. (Han dreiv inntil da butikk på øvre sida av brua saman med småbruket.).

Familien flutte da til Brandbu til barndomsheimen til mormor, Inga. Bror til mormor, Anton Rogndokken, kjøpte igjen plassen på tvangsauksjonen til dei, men mormor og morfar ynskte ikkje å bli verande, da det var for mange vonde minne etter denne prosessen.

Mor, Ellen Sofie, fortalte at morfar dreiv med mykje tråvkjøring som ung. Han hadde Piril, Stjerna og ein liten hest ( kvart og 2) som heitte Bech. Den siste var oppkalla etter sirkusdirektør Nordbech.  Morfar tok mange premier, især med Bech (m.a. på Frognerkilen). Mor hugsa ho hadde flust med hårsløyfer når ho var lita, kvite, raude og blå ”premiar” blei festa i håret.

Ungane (Ellen Sofie og Ole) hadde mange spennande leikeplassar;
I den gamle smia innunder Gamlebrua når elva var lita, området der campinga er no, var ei naturperle med bakkar der dei stupte kråke kast i kast nedover. Det var gamle tre der og ei lita ”halvøy” med sand rundt der dei kunne laga sandslott. Spennande var det især når tømmermerkinga gjekk føre seg med alle dei merkelege oppropa frå merkarane; ” Barting, peis” o.s.b. Sjølve sjefen som stod og noterte og alle ungane rundt som møtte opp og sanka merker.  Ein blåveisstad hadde dei bortmed elva. Eit lite beite med tre på, m.a. hasselnøtter ovanfor jordet ved Kalnabrubakken eller Kallnebb-bru. Det var eit ekstra kaldt drag over plassen der om vinteren.  Nederst på dette jordet var det fleire gonger taterleir før i tida, på området rundt sprøytehuset (brannspr.) som sto på ein trekant der nyvegen og vegen frå Grindvoll møttast.

Mor Ellen fortel;
”I nedre Sløvika bodde Lina og Johan, et gml. søskenpar.  Bror min ,Ole og jeg var ofte nede hos dem, Der drakk vi kaffe, noe vi aldri gjorde heme.  Når Lina kokte poteter til grisa i ei stor jerngryte som hang i peisen, fikk vi ta opp poteter fra gryta og stekte videre på gloa under.  Når Johan fikk seg mat hendte det at katten satt på bordet, og Johan la småbiter til den.  Når Lina var i fjøset og mjølke, fikk jeg holde fjøslykta.

Mors hage i Sløvika var fin, blomsterbed langs husveggen forran og på tverrenden, en oval blomsterhage rundt en grasplen.  Cannariennsk (?) karse over hele veggen på framsida. Dessuten dyrket de jordbær og tidligpoteter.  Alt vann måtte bæres fra elva.  Det var heller ikke innlagt vann i huset.  Alt vann til dyra måtte og bæres fra elva.

Solgte jordbær og nypoteter på Nesbakken.  Herredsagronomen skulle se på hagen, mor og far var borte og på døra stod en lapp: Som en vind har jeg faret deres hage forbi, fant ingen ting at gjøre deri. 

Far braut opp jord både over og nedenfor Kannebru.  Om vinteren kjørte han sand og tømmer.  En gang fikk jeg være med inn i Holoa under tømmerkjøringa.

Ei historie far fortalte: Tømmerkjørere, bl.a. Ola Rustad lå på Holoa, en gong kom det noen skiløpere innom. Kjørerne hadde nettopp kokt kaffe.  En av skiløperene spurte om han kunne få kaffe.  Jo,da, men alle koppene var nettopp brukt og det fans ingen reine.  Karen fikk Ola Rustads kopp, rørte rundt med fingeren og kasta gruten i peisen, før han drakk.  De sa takk for seg og gikk, men en av dem kom inn igjen og spurte om de var klar over hvem som hadde vært der. Han som fikk kaffe var kronprins Olav.

Husker også at jeg var med til den gamle Vangsmølla, når vi skulle male kønn.

Om sommeren i ferien bodde farsyster  (Sigrid og Olaf) og familie i Smiebygningen og elles kunne det bli trongt om plassen når deres og mine foreldres venner fra Oslo kom på besøk.

Husa i Sløvika.
I dag står berre gamlestoga og låven.

Mor hugsa eit mindre bolighus som stod innåt den gamle Roen-brua. Det var einetasjes hus med 2 eller 3 rom i enden på den gamle smia (smiebyggningen). Der smia låg, ligg det att eit jordgolv, dekt med temmeleg flate steinar. Blei under anlegget av jernbanen frå Roa til Jevnaker nytta som kvilebu og bolig for anleggsarbeidarane. I smiubygningen hugsa/ mor at ein tømmermann som heitte Tokerud held til då ho var lita Han var svært flink til å teikne.

Hus i tunet;
Heilt inntil vegen på nordsida;

  • Hus med leiligheter; Her budde arbeiderne som laga Sløvikabrua og som arbeidde ved den Bergenske hovedvegen(?) og ved bygging av jernbanen.
  • Smie; Her blei vel den særskillte Sløvika-plogen smidd?
  • Vegen frå elva (brønnen)
  • Vedskålen
  • Hønsehus
  • Grishus
  • Øverst på rekka nord i tunet var doen

 Austsida;

  • Eit ope skjul
  • Høylåven med fjos i sørenden

Vestsida;

  • Våningshuset

Thron Gunstad (t.v) med svogeren Ole Greftegreff foran huset i øver-Sløvika. Fotografen står på Roenbrua med ryggen vestover når dette bildet tas. Thron var kramkar, og dreiv butikk på øversida av elva, men hadde òg butikk her i øver-Sløvika en periode. Det er nettopp butikktrappa vi ser bak disse kara. Bildet er utlånt av Ingrid Skjøtskift, barnebarnet til Thron.

Det er sommer, og på trammen foran husværet i øver-Sløvika sitter Thron Gunstad med sønnen Ole på fanget. Ole (f. 1925) døde allerede i 1936 bare 11 år gammel. Den vesle jenta i rutete kjole er dattera Ellen Sofie (1922 -2000) og bak står kusina til Throns kone. Hun heter Birgit Olaussen (f. Rogndokken), og jenta med katta på armen er ei venninne av Birgit fra Valdres. Til høgre ser du hjørnet på det vesle husværet som var til utleie. Var det her farvera i Sløvika holdt til? Fotoet er utlånt av Ingrid Skjøtskift, datterdatter av Thron.

På dette bildet som er tatt påsken 1921 ser vi a Inga Marie Gunstad (f. Rogndokken) og kusina hennes Birgit Rogndokken (seinere gift Olaussen) med to bikkjer og en katt. Inga Marie er mormor til dagens eier Ingrid Skjøtskift. Damene sitter foran rekkebygningen med vedskåle til venstre, hønsehus og grisehus. Over taket på vedskjulet ser vi taket på Sløvika landshandleri (Dølvenbutikken). Bildet er utlånt av Ingrid Skjøtskift.

På dette bildet som er tatt påsken 1921 ser vi a Inga Marie Gunstad (f.Rogndokken) og kusina hennes Birgit Rogndokken (seinere gift Olaussen. Damene er igang med vinterveden, men det er vel å tru at dette kun er til ære for fotografen all den tid de har helgeklea på. Vi ser vedskålen, og hønsehuset som ligger kloss inntil til høgre. Bildet er utlånt av Ingrid Skjøtskift, datterdatter av Inga Marie.

Thron Gunstad var en av åtte søsken på Gunstad, og fikk kjøpe ut husmannsplassen øver-Sløvika fra Gunstad av bror sin, Helge. På detta bildet ser vi mor doms, a Sofie Gunstad (f. Berger), som er den yngste av damene. Hu sitter attved mor si, a Lise Marie Berger (f. Nøkleby). Ingen av disse damene bodde noen gang i øver-Sløvika, men da henholdsvis på Gunstad og Berger. Bildet er utlånt av Ingrid Skjøtskift, barnebarnet til Thron Gunstad.

Parti fra Sløviken, Jevnaker. Thron Gunstad som holdt til i øver-Sløvika var artillerist nr 24 på Gardermoen i 1911, og fikk tilsendt dette kortet med foto over Sløvika. "Det har været stille i Sløviken siden du reiste, saa du er savnet kan du tru. Du faar snart faa perm". Kortet er datert 25/7-1911. Fra venstre ser vi østgarden Roen, plassen Brubakken og begge Sløviken-plassene med Sløvika landhandleri (hvit bygning) bakom . Overfor den ser vi Haga, og plassen Skjeggerud litt til venstre. Bildet er utlånt av Ingrid Skjøtskift, barnebarnet til Thron Gunstad.

Historisk foto der vi ser husmannsstua, uthuset og låven/fjøset i Sløviken (nedre) nærmest fotografen. Husmannsstua i Sløviken (øvre) ser man gavl og møne på mellom husmannsstua og uthuset i Sløviken (nedre). Til venstre ser man husmansstua og låven/fjøset i Brubakken. "Dølvenbutikken" i hvitt ca midt i bildet, og bak den venstre vindskia her ser vi såvidt husmannstua i Roenløkken stikke frem. Garden Haga ligger øverst i bildet. Det er kanskje hagamølla eller saga vi ser i bakgrunn til høyre i bildet!? Foto: ukjent årstall, men bildet er tatt før ny fylkesveg ble anlagt. Kongevegen/Den Bergenske Hovedvei går igjennom tunet i Sløviken (nedre). Foto: utgitt i Ringerikes Blad 18.10.2004, utlånt av Øistein Roen.

Låven i Sløviken (øvre) rammer inn tunet og skjermer for trafikken der den ligger attunder fylkesvegen og Sløvikbrua. Bildet er tatt høsten 2018. Foto: Øyvind Sogn

En stopp langs Kongevegen ved grinda inn til Sløviken (øvre). Kan det bli vakrere? Foto: Øyvind Sogn, høsten 2018.

Sløviken nedre ligger kloss inntil Kongevegen/den Bergenske Hovedvei, og er nærmeste nabo til den vakre Roenbrua.Vi står her med ryggen til Sløvika camping, og ser oppover mot Brubakken. Foto: Øyvind Sogn, høsten 2018

Roenbrua (1840) sett fra øver-Sløviken. Foto: Ingrid Skjøtskift

Den gamle steinhvelvsbrua fra 1840 ved Roen - Roen bro, sett fra tunet i Sløviken (øvre). Marthehuset i bakgrunn. Foto: Øyvind Sogn, høsten 2018.

Den vakre Sløvikbrua (1915/1916) sett fra tunet i øver-Sløvika. Rett på andre siden av denne skal blåfarveriet og vadmelstampa ha stått. Bildet er tatt fra tomta etter det lille husværet i øver-Sløvika som farvera skal ha bodd. Sløvikbrua var ikke oppført den tiden farveriet var i drift, og således var det jo bare noen meter fra husværet og bort til farveriet. Foto er tatt februar 2020, og fotografen står med ryggen til stua i øver-Sløvika og tar bilde nordover. Foto Øyvind Sogn

Grunnmuren(?) etter det lille husværet som stod ved siden av stua i øver-Sløvika. Fotografen står her i elva med ryggen mot nord. Foto februar 2020, Øyvind Sogn.

Dette er tomta etter det lille husværet som stod ved siden av stua i øver-Sløvika. Fotografen står her på Roenbrua med ryggen mot vest. Foto februar 2020, Øyvind Sogn.

Sløviken (øvre)



Gårds- og bruksnummer:

Gnr 130 Bnr 5


Kommunenr:

0532 Jevnaker


Adresse:

Fjordlinna 1661, 3520 Jevnaker





Hva

Faktum

Kilde

Navn på boplass pr 2018:

Gunstad

Grunnbok

Uttale:

[sløvvika]


Andre navn og/eller skriveformer:

Slòvigen

Kart Ltn. Lund


Sløvigen

Folketelling 1865


Slevigen

Folketelling 1875


Sløviken

Folketelling 1900 og 1910




Husværet/boplassen:



Historisk funksjon:

Husmann med jord

Folketellingene

Funksjon i dag:

Fritidseiendom


Bygninger/tufter:

Husmannstue og låve (med fjøs?)


Annet vedrørende bygninger:



Sefrakregistrert:

Ja


Hovedbøle:

Gunstad, Gnr 130 Bnr 1


Er husværet/eiendommen utskilt til egen eiendom?

Ja


Hvis ja, fra når?

10.mai.19

Grunnbok

Hjemmelshaver:

Ingrid Skjøtskift

Grunnbok

Areal:

2 836,1 m2

Grunnbok

Koordinater:

32V 578074 6684017


Høyde over havet:






Registrert hvor?



Kart Ltn Lund 1827:

Antakeligvis. Det er vanskelig å skille de tre Sløviken-plassene.


Folketelling 1865:

Ja, men det er vanskelig å skille de tre Sløvikenplassene.


Folketelling 1875:

Ja, men det er vanskelig å skille de tre Sløvikenplassene.


Kart Ltn Colban 1879:



Folketelling:



Folketelling 1900:

Ja, men det er vanskelig å skille de tre Sløvikenplassene.


Folketelling 1910:

Ja, men det er vanskelig å skille de to Sløvikenplassene.


Andre:






Fotografier:



Foto:

Ja

Foto: Øyvind Sogn

Dronefoto:



Historiske foto:






Historie:



Husmannskontrakter:

Ikke kjent





Registrator:

Øyvind Sogn


Dato for registrering:

23.10.2018


Thor Eriksen 19.09.2022 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som skriver, er yngste sønn, Thor, siste gjenlevende, og her lærte jeg å plystre på første d

Berit Bryn-Jensen 20.01.2021 19:49

Hei, besøkte min mor Signe Kristine Greftegrefs onkel Tron og tante Inga i Sløvika, litt før1970 med mors bror Harald Greftegreff. Fødselsdagsfeiring.Fint minne

Ingrid Skjøtskift 13.02.2021 16:34

Hei Berit. Besøket ditt var i Sørvika i Brandbu, dit dei flutte i 1930-åra. Dette er Sløvika i Jevnaker, rett nedanfor Gunstad. Hugser godt du var i Sørvika

Helen 20.01.2021 20:10

Hei
Så hyggelig !

Ingrid Skjøtskift 02.07.2019 19:16

Mange takk for trivelege kommentarar. Morfar, Thron Gunstad, fekk skjøte på plassen + skog 28 mål og jordveg på 30 mål,i 1919, frå broren Helge på Gunstad.

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?