Lunner Historielag

SLØVIKEN (nedre)

"Den Bergenske Hovedvei kom om ner-Sløvika, der søskenparet Lina og Johan Sløvika bodde i sin tid." Skriver a Ingrid Skjøtskift så fint i sin tekst om sin plass øver-Sløvika. Se teksten her

Flyfoto av Sløviken (nedre) med gul husmannsstue, uthus og låve i 1968. Nedkjøringen er den samme som idag går til Sløvika camping. Bolighuset ved (tidligere) Martinsen bilverksted/Citroën på andre siden av fylkesvegen/nedkjøringen. Låven til Sløviken (øvre) ser vi øverst til venstre i bildet. Foto er utlånt av Hans Gunstad.

Parti fra Sløviken, Jevnaker. Kortet er datert 25/7-1911. Fra venstre ser vi østgarden Roen, plassen Brubakken og begge Sløviken-plassene med Sløvika landhandleri (hvit bygning) bakom. Overfor den ser vi Haga, og plassen Skjeggerud litt til venstre. Bildet er utlånt av Ingrid Skjøtskift.

Historisk foto der vi ser husmannsstua, uthuset og låven/fjøset i Sløviken (nedre) nærmest fotografen. Husmannsstua i Sløviken (øvre) ser man gavl og møne på mellom husmannsstua og uthuset i Sløviken (nedre). Til venstre ser man husmansstua og låven/fjøset i Brubakken. "Dølvenbutikken" i hvitt ca midt i bildet, og bak den venstre vindskia her ser vi såvidt husmannstua i Roenløkken stikke frem. Garden Haga ligger øverst i bildet. Det er kanskje hagamølla eller saga vi ser i bakgrunn til høyre i bildet!? Foto: ukjent årstall, men bildet er tatt før ny fylkesveg ble anlagt. Kongevegen/Den Bergenske Hovedvei går igjennom tunet i Sløviken (nedre). Foto: utgitt i Ringerikes Blad 18.10.2004, utlånt av Øistein Roen.

Sløviken (nedre)Gårds- og bruksnummer:

Gnr 130 Bnr 1 Fnr 2


Kommunenr:

0532 Jevnaker


Adresse:

Fjordlinna 1665, 3520 Jevnaker

Hva

Faktum

Kilde

Navn på boplass pr 2018:

"Sløvika camping" / Tomt nr 2

Grunnbok

Uttale:

[sløvvika]


Andre navn og/eller skriveformer:

Slòvigen?

Kart Ltn. Lund?


Sløvigen

Folketelling 1865


Slevigen

Folketelling 1875


Sløviken

Folketelling 1900 og 1910
Husværet/boplassen:Historisk funksjon:

Husmann med jord

Folketellingene

Funksjon i dag:

Campingplass


Bygninger/tufter:

Ingen av de opprinnelige bygninger finnes i dag. Husmannstua brant ned på 1970-t.


Annet vedrørende bygninger:Sefrakregistrert:

Nei


Hovedbøle:

Gunstad, Gnr 130 Bnr 1


Er husværet/eiendommen utskilt til egen eiendom?

Festetomt under hovedbølet. Kalles "Tomt nr 2"

Grunnbok

Hvis ja, fra når?

07.jan.97

Grunnbok

Hjemmelshaver:

Hans Gunstad

Grunnbok

Areal:

29 721,5 m2

Grunnbok

Koordinater:

32V 578033 6683893


Høyde over havet:


Registrert hvor?Kart Ltn Lund 1827:

Usikker. Det er vanskelig å skille de tre Sløvikenplassene.


Folketelling 1865:

Ja, men det er vanskelig å skille de tre Sløvikenplassene.


Folketelling 1875:

Ja, men det er vanskelig å skille de tre Sløvikenplassene.


Kart Ltn Colban 1879:Folketelling:Folketelling 1900:

Ja, men det er vanskelig å skille de tre Sløvikenplassene.


Folketelling 1910:

Ja, men det er vanskelig å skille de to Sløvikenplassene.


Andre:


Fotografier:Foto:

Ja

Foto: Øyvind Sogn

Dronefoto:Historiske foto:


Historie:Husmannskontrakter:

Ikke kjent

Registrator:

Øyvind Sogn


Dato for registrering:

23.10.2018


Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?