Lunner Historielag

Standard side

Kalvsjø

Ole Bjøralt

Trykket i Lunner Historielags jubileumsberetning mars 2005. 

Historien beretter om bosettinger fra vikingtiden på Kjørven, Skøien og Bjøralt, et mønster menneskene på den tid valgte. Innvandringen fra Finland gjorde at mange slo seg ned i skogene rundt Mylla og Svea. Ferdselsårene, som tidligere hadde gått langs høydedragene, ble lagt i dalene. Dette for bl.a. å lette postgangen. Rundt 1900 kom nye veier i området og de gamle trassene ble utvidet.

Utviklingen innen samferdselen generelt og spesielt byggingen av Randsfjordsbanen, førte til store endringer i trafikkmønsteret i området. Byggingen av Gjøvikbanen og Bergensbanen fikk avgjørende betydning for Kalvsjøområdet, både når det gjelder befolkningstilvekst, sysselsetting og kommunikasjon. Det ble anlagt stoppested for persontrafikk og et sidespor for opplasting av tømmer og kalk. Byggmester, organist, kordirigent og grunnleggeren av Lunner Musikkforening, Hans Chr. Hansen, la grunnlaget for bebyggelsen i området. Det nye Kalvsjømarken – eller Framnes som det senere ble hetende – huset både familier, kafé, landhandel og skole. De første herredsstyremøtene i Lunner ble holdt her. Erik Engen bygde foruten flere bolighus også Gillund og Fjell, som senere ble landhandler i hver sin ende av Kalvsjøtjernet. Gamlehjemmet Kveldssol ble en viktig institusjon og arbeidsplass. Marie og Edvard Dælin ga tomt og reiste bygget I 1925. Det nye sykehjemmet sto ferdig I 1976(?). Folkets hus sto ferdig i 1904 og ble senter for Lunner arbeiderforening. Det ble også benyttet til kommunale kontorer.

Heimly ble bygget i 1914 av Norges kristelige ungdomsforbund. Elim var pinsevennenes hus og ble bygget i 1942 av Iver Olerud, som også var en stor arbeidsgiver.

Omkring 1890 bygde Paul Kalvsjø og Peder Ohren sagbruk i Kalvsjøbekken. Like nedenfor sto Rudskvenna. Ved Bjøralt lå det også ei mølle. Den lå ved en bekk, som fremdeles heter Kvennhusbekken. Erik Engen var også smed. Han hadde spesialisert seg på hjul og vognbeslag. Ved Kalvsjø kom det etter hvert flere kalkovner – Svennballrud, Hallum, Lindstad og Engen. Hennie-verkstedet ble flyttet opp fra Lunner st. og befinner seg nå ved Rud med undernavnet Olerud Male&Snekkerverksted. Yvette Thuelle etablert i 1994 en godterifabrikk i det tidligere landhandleriet Gillund. Odd Jørgen Bjøralt driver motorverksted og vi har Svein Oves Stillas og Utstyrsutleie i området. Lunner Pukkverk ble etablert i 1976 av Bjørn Hennie og Brødrene Tingelstad har siden 1950 drevet maskinstasjon for landbruket og entreprenørvirksomhet. Butikken, Kalvsjø dagligvare, er en viktig institusjon for folk i området.

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?