Lunner Historielag

TJERNSTUEN

Slik så huset til Markus Juliussen ut i mange år. Det ble påbygget rundt 1925. Inne i dette huset er altså Velotjernstuen.

Tjærnstuen eller Velotjernstuen, eksistrerer fortsatt, men er godt gjemt!

Markus Juliussen kjøpte i sin tid Velotjernstuen for kr. 50.00 og flyttet den til Sverige på Grindvoll og satte den opp igjen der. Erling  Lagesen fortalte at de var små fisket de i Sverigetjernet, etterpå gikk de opp til Markus rev av avisbiter og leste. Den er senere blitt påbygd to ganger. Innvendig ble den kledd med avispapir.  Markus Juliussen arbeidet en tid som visegutt for redaktør Kyrre Grepp i Oslo, han skulle derfor ha god tilgang på aviser.  

Ei smilende husmansgrend, med Tjennstua i forgrunnen, og Tjennslia i bakgrunnen. Begge plassa med såkalte kovestuer, og låver med fjøskropp. Husa i Tjernstua ble oppsatt i 1863, og revet i 1930 i følge Årbok for Hadeland 1969. Fotoet er tatt i 1907 av Anton Eriksen Granli som vart født her i Tjennstua den 15. september 1870.

Tjennstua med Velotjennet i bakgrunnen. Fotoet er tatt i 1907 av Anton Eriksen Granli som vart født her i Tjennstua den 15. september 1870. Bildet er lånt fra Hadelandskalendarn 1984.

Tjennstua ved Velotjennet en vårdag i 1907, tatt av Anton Eriksen Granli. Bildet er lånt fra Hadelandskalenderen 1987, som igjen har fått låne dette av Norman Welo i USA.

En familie fra Tjennstua

OBS! Stua i bakgrunnen er fra Igelsrudøggarn, som var plassen a Maria og familien flyttet til når de forlot Tjennstua. Både bildet og alle opplysninger er hentet fra Hadelandskalendarn 2003, som har fått bildet utlånt av Walter Welo (Drammen) som er barnebarnet av fotografen.

Fra venstre ser du Carl Hansen (f. Bjellumseie 1860, d.1937) med sønnen Lars Andreas (f.1902), kjæringa Maria Eriksdtr (f. Klæstadeie 1862, d. 1956), og dattera Aasta Elevine (1905-1998).

A Maria er søster til fotografen Anton Eriksen Granli, og begge er dom født og oppvokst i Tjennstua under Velo.

Til høgre står far doms, han Erik Andersen (f. Haugseie i Tingelstad i 1836, d 1914). Han hadde i mange år tilhold i Tjennstua (Velo), og var en dyktig husbondskar for enka Goro Velsand oppgarden Velo gjennom mange år. Kringom seg har han 5 staute barnebarn. Karl Julius (1900-1982) som vart lærer og kjent idrettsmann i spydkast. Ole (1897-1983), Ivar (1895-1979), Peter (1892-1948) og Martin (1890-1982). Alle de fem største unga her er født i Tjennstua ved Velotjennet. 11 unger ble det i alt, men de fire eldste har alt reist til Amerika. 

Anton Eriksen Granli vart født her i Tjennstua den 15. september 1870. Her poserer han ved siden av det fine kameraet sitt. Anton utvandra til Amerika i 1890, men kom tilbake noen måneder i 1907, og da tok han mange fine bilder i fra garder og plasser i nordre Jevnaker. Bildet er lånt fra Hadelandskalenderen 2003, som igjen har fått låne dette av Walter Welo (barnebarn av Anton).

Tjennstua en augustdag i 2017. Foto: Øyvind Sogn

Her ser vi gardfolka i oppgarden Velo, Lars og Hans Anders Velo, stående ved grunnmuren i Tjennstua en augustdag i 2017. Foto: Øyvind Sogn

TjernstuenGårds- og bruksnummer:

Gnr 164 Bnr 3


Kommunenr:

0532 Jevnaker


Adresse:

Veloveien, 3520 Jevnaker

Hva

Faktum

Kilde

Navn på boplass pr 2018:

Tjernstuen


Uttale:

[tjennstua]


Andre navn og/eller skriveformer:

Kjærnstuen

Kart Ltn Lund 1827 og folketelling 1865


Velokjærnstuen

Folketelling 1900


Tjærnstuen

Folketelling 1910
Husværet/boplassen:Historisk funksjon:

Husmannsplass med jord


Funksjon i dag:

Dyrket mark


Bygninger/tufter:

Tufter etter grunnmur


Annet vedrørende bygninger:Sefrakregistrert:

Nei


Hovedbøle:

Velo (oppgarden) Gnr 164 Bnr 3


Er husværet/eiendommen utskilt til egen eiendom?

Nei


Hvis ja, fra når?Hjemmelshaver:

Hans Anders Velo

Grunnbok

Areal:Koordinater:

32V 580379 6686625


Høyde over havet:

312,7 moh

Registrert hvor?Kart Ltn Lund 1827:

Ja

Kjærnstuen

Folketelling 1865:

Ja

Folketelling 1875:

Ja

Kart Ltn Colban 1879:Folketelling:Folketelling 1900:

Ja

Folketelling 1910:

Ja

Andre:


Fotografier:Foto:

Ja

Foto: Øyvind Sogn

Dronefoto:Historiske foto:

Ja

Historie:Husmannskontrakter:

Ikke kjent

Registrator:

Øyvind Sogn20.08.2017


Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?