Lunner Historielag

Invitasjon til åpning av gravfeltet 29. mai 2016

INVITASJON TIL ÅPNING AV GRAVFELT PÅ GRINDVOLL 29. MAI 2016
                                  Kjære Lunner historielag


På Grindvoll på Hadeland ligger et stort gravfelt bestående av 10 runde gravhauger, 1 langhaug og 17 runde røyser. Bare et par hundre meter unna ligger funnstedet for Vestbyfunnet med bl.a. bronsebukkene.
Allerede i 2013 tok Lunner historielag initiativ til at gravfeltet skulle åpnes for publikum, og det siste året har en prosjektgruppe fra historielaget, Grindvoll vel, Hadeland Museumslag og Oppland fylkeskommune v/ kulturarvenheten, jobbet med tilrettelegging av dette unike området. Arbeidet har bestått i registrering og innmåling av kulturminner, gjenåpning av området i form av hogst og rydding, utarbeidelse av årlig skjøtselsplan, tinglysing av allmennhetens tilgang, pluss tilrettelegging i form av skilting med god informasjon om området. Kronen på verket blir et stort åpningsarrangement på forsommeren med faglige kåserier og kulturelle innslag, selvsagt med servering, samt eget program for barna.
Vi er svært glad for tilliten som er vist oss gjennom ulike pengegaver til prosjektet. Lunner kommunes kulturfond bevilget i juni 2013 kr 30 000 til prosjektet, og senere har Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal gått inn med en tilsvarende sum. Riksantikvaren har støttet oss med kr 40 000 i BARK-midler (Bevaringsprogram for spesielt utvalgte arkeologiske kulturminner), og har nå ytterligere en søknad fra oss til behandling på kr 120 000 til skilting. Vi er svært takknemlig for disse gavene.
Prosjektet har god framdrift og det er med stor glede vi kan invitere styret og medlemmer av Lunner historielag til
offisiell åpning av gravfeltet søndag 29.mai 2016 kl. 13-16
Ordfører Harald Tyrdal, som øverste representant for Lunner kommune, har takket ja til å foreta den offisielle åpningen av gravfeltet. Lunners befolkning har virkelig noe å være stolt over når det gjelder dette området, og det er viktig at allmennheten får vite mer om hvilken arkeologisk skatt vi har i vårt nærmiljø. Vi håper derfor på stor oppslutning av bygdefolk og tilreisende på vårt åpningsarrangement.
Vi ønsker snarlig tilbakemelding på invitasjonen.
Mvh prosjektgruppa, v/ Sigrid Heier
leder i Grindvoll vel tlf. 906 32 857 sigrid_heier@hotmail.com

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?