Lunner Historielag

BÆKKESTUEN

Husmannsstua i Bækkestua, med uthuset bak (østafor). Foto: Øyvind Sogn, august 2017

Bækkestua sett fra sørvest. Ripsen og epleapal ved husveggen vitner om svunnen selvberging for et husmannsfolk. Foto: Øyvind Sogn, august 2017

Fra Bækkestua ser du både Randsfjorden og Tyrifjorden. Her fra et arrangement med DNT Hadeland "På humannens stier" i august 2017. Foto: Gudbrand Ruud

Sorenskriver Paul Magnus Roen (i karjolen) og Anna Helene Catrine Norum (f. Hausmann) med alle tjenere og husmannsfolk foran låven i skrivergarden Velo en skårønnsdag i 1880-åra. Av husmannsfolk på detta bilde er vi kjent med a Tholine Mjørenga (f. i Velogrina) sittende med barn på fanget, og far hennes, Ola Velogrina, som står ved huet på hesten. Foran dama med bøtte står a Randi Sørli, og mann hennes Erik sitter på låvebrurekkverket med en kjepp i handa. Bildet og informasjonen har vi lånt fra Hadelandskalendarn 1980, som igjen har lånt bildet av Karl Granli.

BækkestuenGårds- og bruksnummer:

Gnr 165 Bnr 1


Kommunenr:

0532 Jevnaker


Adresse:

Veloveien 189, 3520 Jevnaker

Hva

Faktum

Kilde

Navn på boplass pr 2018:

Bækkestuen


Uttale:

[bækkestua]


Andre navn og/eller skriveformer:

Velobækkestuen

Folketellingene 1900 og 1910
Husværet/boplassen:Historisk funksjon:

Husmannsplass med jord


Funksjon i dag:

Fritidseiendom


Bygninger/tufter:

Husmannsstue, uthus og brønn.


Annet vedrørende bygninger:Sefrakregistrert:Hovedbøle:

Velo (sorenskrivergard) Gnr 165 Bnr 1


Er husværet/eiendommen utskilt til egen eiendom?

Nei


Hvis ja, fra når?Hjemmelshaver:

Anders Myhre Velo

Grunnbok

Areal:Koordinater:

32V 579596 6687056


Høyde over havet:

376,3 moh

Registrert hvor?Kart Ltn Lund 1827:

Ja

Bækkestuen

Folketelling 1865:

Ja

Folketelling 1875:

Ja

Kart Ltn Colban 1879:Folketelling:Folketelling 1900:

Ja

Folketelling 1910:

Ja

Andre:


Fotografier:Foto:

Ja

Foto: Øyvind Sogn

Dronefoto:Historiske foto:


Historie:Husmannskontrakter:

Ja

Registrator:

Øyvind Sogn01.08.2017


Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?