Lunner Historielag

SLØVIKEN blåfargeri og vadmelsstampe

Blåfargeri og vadmelsstampe

Dette står å lese på Jevnaker historielags tavle ved Roenbrua:
"e) Blåfargeri og vadmelsstampe lå litt lenger oppe i elva. Her var det lite stryk i elva og klengenavnet på dette foretaket var "Flatfoss bruk". Farger Wendt og hans familie bodde i det tømmerhuset som enda er intakt ved brua."

I følge folketellingene fra 1865, 1875 og 1900 er det talt tre ulike familier i Sløviken-plassene. Vi er i dag kjent med plassene ner-Sløviken og øver-Sløviken. Den tredje familien, hvor bodde de? I en av plassene bodde det i 1865 en farver og forpakter, en farversvend, og en farverdræng. Ingen farver Wendt er nevnt i folketellingene, heller ikke at det var et blåfargeri eller ei vadmelsstampe.

Beliggenheten av bokstav e) på kartet vil i dag være på lekeplassen nord for Sløvikbrua, og det er å anta at det var her fargeriet og stampa lå. Muligens var det ikke noe eget husvære for farvera her, men det kan se ut som om de bodde i ei lita tømmerstue på tunet i husmannsplassen øver-Sløviken.

Ingrid Skjøtskift som er eier av plassen øver-Sløvika skriver i sitt notat at da morfar hennes kjøte øver-Sløvika av bror sin på Gunstad i 1919 var det lagt inn klausul for a Marte Fargar. Ingrid skriver og om at det lå et lite husvære mellom brua og husmannstua i øver-Sløviken som det bodde folk i. Bodde kanskje farvera her? I så fall var bygget på nordsida av dagens fylkesveg kun et "industribygg" for farveri og vadmelstampe, og ikke et husvære. 

Teksten til Ingrid Skjøtskift finner du ved å trykke her

Her må det forskes mer, vi må bare finne de rette kildene.

Utsnitt av kartet på Jevnaker historielags tavle ved Roenbrua. Det er bokstav e) som viser farveriet.

Antatt beliggenhet for Sløviken farveri og vadmelstampe. Beliggenheten er satt ut fra Øistein Roens beskrivelser på oppslagstavla ved den gamle Roenbrua. Bak til venstre ser du Sløvikbrua, og huset til høyre er Dølvenbutikken. I mellom Dølvenbutikken og skiltet vårt bruser Roenelva/Sløvikelva/Lurendalselva - kjært barn har mange navn. Foto: Øyvind Sogn

Historisk foto der vi ser husmannsstua, uthuset og låven/fjøset i Sløviken (nedre) nærmest fotografen. Husmannsstua i Sløviken (øvre) ser man gavl og møne på mellom husmannsstua og uthuset i Sløviken (nedre). Til venstre ser man husmansstua og låven/fjøset i Brubakken. "Dølvenbutikken" i hvitt ca midt i bildet, og bak den venstre vindskia her ser vi såvidt husmannstua i Roenløkken stikke frem. Garden Haga ligger øverst i bildet. Det er kanskje hagamølla eller saga vi ser i bakgrunn til høyre i bildet!? Foto: ukjent årstall, men bildet er tatt før ny fylkesveg ble anlagt. Kongevegen/Den Bergenske Hovedvei går igjennom tunet i Sløviken (nedre). Foto: utgitt i Ringerikes Blad 18.10.2004, utlånt av Øistein Roen.

Sløviken farveri og

vadmelstampe


Gårds- og bruksnummer:

Gnr 130 Bnr 18


Kommunenr:

0532 Jevnaker


Adresse:

Grindvollinna 1119, 3520 Jevnaker

Hva

Faktum

Kilde

Navn på boplass pr 2018:

Sløviken


Uttale:

[sløvvika]


Andre navn og/eller skriveformer:

Slòvigen?

Kart Ltn. Lund?


Sløvigen

Folketelling 1865


Slevigen

Folketelling 1875


Sløviken

Folketelling 1900
Husværet/boplassen:Historisk funksjon:

Husmann med jord(?). Farver og vadmelstampe

Folketelling, og Øistein Roens plakat ved Roenbrua.

Funksjon i dag:

Lekeplass/Nærmiljøanlegg

Det antas at beliggenheten for dette husværet er på dette stedet ut fra kartinntegning på oppslagstavla ved Roenbrua. Kilde for dette er vel Øistein Roen. Vi må sette den som usikker inntil videre.

Bygninger/tufter:

Ingen av de opprinnelige bygninger finnes i dag.


Annet vedrørende bygninger:Sefrakregistrert:

Nei


Hovedbøle:

Sløviken (øvre) Gnr 130 Bnr 5 (Tidligere: Gunstad, Gnr 130 Bnr 1)


Er husværet/eiendommen utskilt til egen eiendom?

Ja

Grunnbok

Hvis ja, fra når?

til 130/5 den 10.05.1919 og til 130/18 den 17.09.1982

Grunnbok

Hjemmelshaver:

Jevnaker kommune fra 17.09.1982

Grunnbok

Areal:

2 447,7 m2

Grunnbok

Koordinater:

32V 578060 6684090


Høyde over havet:


Registrert hvor?Kart Ltn Lund 1827:

Usikker. Det er vanskelig å skille de tre Sløvikenplassene.


Folketelling 1865:

Ja, men det er vanskelig å skille de tre Sløvikenplassene.

Folketelling 1875:

Ja, men det er vanskelig å skille de tre Sløvikenplassene.


Kart Ltn Colban 1879:Folketelling:Folketelling 1900:

Ja, men det er vanskelig å skille de tre Sløvikenplassene.


Folketelling 1910:

Nei


Andre:


Fotografier:Foto:

Ja

Foto: Øyvind Sogn

Dronefoto:Historiske foto:


Historie:Husmannskontrakter:

Ikke kjent

Registrator:

Øyvind Sogn23.10.2018


Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?