Lunner Historielag

Den Bergenske Hovedvei

Om traseen

Det er fortsatt mange fine partier langs Den Bergenske Hovedvei som er godt synlige. Ved Ulsrud i Oppdalen - like før Gran kommune kan du se både Hvalebykampen og Brandbukampen. Foto: Foto: Helen M. Myrvoll 2015

I løpet av de siste to årene har vi fått gjort mye med Kongeveien gjennom Lunner kommune. Den er ryddet for trær, kvister og kratt. Den er digitalisert, det er satt ut hvilebenker og den er godt skiltet med kongeveilogo, retningsskilt, navneskilt og avstandsskilt. 

Fra Varpet til Harestua er det bare bruddstykker som er synlige. På lange strekninger følger den Hadelandsveien, enkelte steder er den godt bevart og enkelte steder er den i daglig bruk.

Ved Harestuvannet fulgte den opprinnelig vannkanten. Etterhvert er den rettet ut noe. Her er flere idylliske partier. Gjennom Haneknemoen er vegen er godt synlig og mye brukt til turveg.

Bak Rema 1000 på Grua er den godt bevart frem til Østhagan.Fra Grua og ned mot Røste har Hadelandsveien overtatt en strekning.  Fra Røste og ned Grualia var den i ferd med å gro igjen med store busker og kratt. Der er den nå ryddet.

Fra Tveita opp mot Håkenstad er en del av veien dyrket opp, men grunneieren har gitt tillatelse til at en går der. Kongeveien følger så Håkenstadlinna en liten strekning. Den går inn ved Fegaten. Der er det en fin liten strekning som munner ut nedenfor Solbjør og kommer inn på Hovlandsvegen. Den følger du et lite stykke oppover og tar inn Østengveien. Der går den langs Elgsjøen og kommer inn på Oppdalslinna. Kongeveien går videre på andre siden av veien der den følger Husergutua, krysser Råstadbakka og videre langs Blistenvegen og Blistentoppen til den kommer inn i Gran kommune nedenfor Ulsrud.

Fra Grualia til Grans grense er det mange fine partier og veien er godt bevart.

Helen M. Myrvoll 21.06.2016 23:25

Ja det blir åpning av leden i morgen de 22. juni 2016 kl. 18.00 ved Haakenstad
og vandring derfra til Røste og tilbake.

Helen M. Myrvoll 21.06.2016 23:21

Jeg tror nok du har helt rett. Jeg skal ta det opp med forfatteren.

Per Otto 20.06.2016 09:40

Rema1000 mener dere vel?

Kongevegen går fra Gruaødegården til Østhagan

Blir det noe fottur på onsdag 22 juni?

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?