Lunner Historielag

NORDRE JEVNAKER

På husmannens stier... På leit etter de gamle boplassene finner man ofte også et gammalt fotefar, eller ei lita gutu. Her er en gjeng på tur på leit etter gamle hustufter, under en tur i nordre Jevnaker og vestre Lunner, ledet av Øyvind Sogn sensommeren 2017. Foto: Gudbrand Ruud.

HUSVÆRER I NORDRE JEVNAKER

Velkommen til nordre Jevnaker!

I nordre Jevnaker er det merket 43 husmannsplasser, og fra alle disse plassene vil du her finne tekst, bilder, kartkoordinater, beskrivelser og kanskje også noen historier. nordre Jevnaker tilsvarer i stor grad Sogn skolekrets, men med noen avvik. Ikke la deg "lure" av de ulike kretsinndelingene, for her har det vært mye variasjoner opp igjennom. Under registreringen av husværer i nordre Jevnaker har vi kun fokusert på nordre Jevnakler som geografisk område, og derfor ikke i denne omgang innlemmet husmannsplasser på vestsiden av Randsfjorden som har vært tilhørende garder i nordre. Husmannsplassene Gullabraaten, Vangsmoen og Dokka er tatt med i denne registreringen av ulike årsaker, men felles for disse er at de "skrenser" innom og derfor har det vært praktisk anlagt å registrere også dem i denne omgang

Premissene for hvilke husværer som er tatt med og ikke finner du omtalt under fanen "husmannsplasser" til venstre på siden her.

Alle husværene har fått gardsnummeret foran navnet, og dette er gjort for å holde oversikt over hvor husværet har sin opprinnelse fra. Gardsnummerene finner du oppramset foran gardsnavna i avsnittet under her som heter "kretsinndelinger".

Det vil alltid være mulig å justere, prsisere, og legge til informasjon om de ulike husværene, og slik sett er dette et evighetsprosjekt. Vi er opptatt av at det som er presentert skal ha en pålitelig kilde. Dersom noe er sannsynlighetsbetinget, eller det er gjort antakelser vil dette være presisert.

Har du informasjon, gamle bilder eller noen gode historier å tilføye? Ikke nøl med å ta kontakt.

KRETSINNDELINGER

HOVEDBØLET

SKOLEKRETS

GRUNNKRETS

TELLINGSKRETS

*

130. Gunstad

Sogn*

Haga

Sogn

Kan unga i Gunstadgrina tidvis ha gått på skolen ved Greftegrev eller Vestern krets?

131. Skjennum nordre

*

Greftegreff

Greftegrev*

Husmannsplassen Dokka gikk tidsvis på skolen ved Sogn, og under folketellinga i 1910 er denne plassen med i tellingskrets 006 Sogn

141. Vang Øvre

*

Prestmoen

Brattval

Husmannsplassen Vangsmoen tilhørte Bratval både i skolekrets og tellingskrets, men er tatt med på denne registreringen pga geografisk nærhet til husmannsplassen Gullabraaten.

155. Gulla

*

Prestmoen

Brattval

Gulla og husmannsplassen Gullabraaten tilhørte Bratval både i skolekrets og tellingskrets, men er tatt med på denne registreringen pga Gulla`s geografiske og historiske tilhørighet til nordre Jevnaker

156. Bjellum

Sogn

Haga

Sogn


157. Haga

Sogn

Haga

Sogn


158. Tømmerås*

Sogn

Haga

Sogn

Ingen husmannsplasser

159. Roen

Sogn

Haga

Sogn


160. Igelsrud

Sogn

Haga

Sogn


161. Bjertnæs

Sogn

Haga

Sogn


162. Rud

Sogn

Sogn

Sogn


163. Sogn

Sogn

Sogn

Sogn


164. Velo vestre

Sogn

Sogn

Sogn


165. Velo østre

Sogn

Sogn

Sogn


166. Rustad

Sogn *

Sogn

Sogn

Rustad var fram til 1868 tiillagt Vestern krets i Lunner.

Jan Birkeland Sogn 25.10.2022 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var bror til Hans f.14.10.1859 og Lise Sogn Holoa f. 28.07.1861.
Min far Ole hadde fler kusin

Marit Undli Herland 06.08.2020 13:13

Hei,
Noen av mine slektninger bodde på et sted som er oppført som Ryst/Rya ol. Kan det være Rud? Anders Alfsen Enger Rya f omkr 1717

Helen M. Myrvoll 07.08.2020 21:17

Hei
Jeg forslår at du spør Kåre Olimb. Han kan det meste om den grenda:
Kaare Olimb
Ryavegen 140
990 26 554
Telefon
61 32 10 90

Mvh
Helen M. Myrvoll

Åsa Bjertnæs 12.02.2020 11:00

Dere har gjort et fenomenalt arbeid. Flott at dette blir registrert og tilgjengelig for alle.

Helen 12.02.2020 11:54

Tusen takk Åsa. Det er jo hyggelig at noen setter pris på og har glede av det vi gjør! Så får vi håpe at disse kulturminnene kan bevares for kommende generasjo.

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?