Lunner Historielag

SOGNSENGEN

Kart der man ser Vestenga (ca beliggenhet) og Sognsenga i forhold til bergkunsten som er funnet i samme området. Bergkunsten forteller oss at det med sikkerhet har vært folk bosatt i området siden bronsealderen.

Gropsteinen i Sognsenga

Bildet er lånt fra Hadelandskalendarn 1980

I Sognsenga har det vært folk ihvertfall siden middelalderen, som dette funnet vitner om.

Denne gropsteinen, som nå befinner seg i Universitetes Oldsaksamling i Oslo, ble benyttet i bronsealderens religiøse seremonier for ca 2500 år siden.

Tekst fra oldsakssamlingen:
34636. Stein av bergart med 3 tydelige groper på en side. Steinen er tilnærmet rektangulær, noe avrundet i en kortside og med en plan "ståflate" 18 cm x 14 cm i den andre kortsiden. Høyde 41,5 cm, br. inntil 25 cm og st. tykkelse 16 cm. Den ene flatsiden har 3 groper, den minste sirkelrund med en diam. på 6,7 cm. De to andre ovale 11, 6 x 9,3 cm og 6,7 x 5,1 cm, dybde inntil 2 cm. Gropene virker slipt og ikke prikkhugget. Funnet stående i jorden på lokaliteten "SOGNSENGA" på SOGN (gnr. 163, bnr. 7), JEVNAKER s. p. k. , OPPLAND, i samme nivå og i samme Ø-V-gående dalsenkning som bronsefunnene fra Velo, Vestby og Vestern. Gave fra Kari Flem, Tømmerås, 2700 Jevnaker.
Lenke til oldsakssamlingen finner du ved å klikke her

SognsengenGårds- og bruksnummer:

Gnr 163 Bnr 7


Kommunenr:

0532 Jevnaker


Adresse:

Sognsbakka, 3520 Jevnaker

Hva

Faktum

Kilde

Navn på boplass pr 2018:

Sognsengen


Uttale:

[sångsenga]


Andre navn og/eller skriveformer:

Songsengen

Kart Ltn Lund 1827
Husværet/boplassen:Historisk funksjon:

Husmannsplass med jord


Funksjon i dag:

Beite


Bygninger/tufter:

Tomta etter husmannstua synes godt i terrenget.


Annet vedrørende bygninger:Sefrakregistrert:

Nei


Automatisk fredet kulturminne:

Bergkunst. Gropstein fra bronsealder - jernalder

Hovedbøle:

Sogn (østgarden) 163/7


Er husværet/eiendommen utskilt til egen eiendom?

Nei


Hvis ja, fra når?Hjemmelshaver:

Hans Heier

Grunnbok

Areal:Koordinater:

32V 578


Høyde over havet:

297,4 moh

Registrert hvor?Kart Ltn Lund 1827:

Ja

Songsengen

Folketelling 1865:

Ja

Folketelling 1875:

Ja

Kart Ltn Colban 1879:

Ja


Folketelling:Folketelling 1900:

Nei


Folketelling 1910:

Nei


Andre:


Fotografier:Foto:

Ja

Foto: Øyvind Sogn

Dronefoto:Historiske foto:


Historie:Husmannskontrakter:

Ikke kjent

Registrator:

Øyvind Sogn23.10.2018


Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?