Lunner Historielag

Rudsetra

Her er fra venstre Nordli, Ramsøy og Graff på en av sine siste turer til Rudsetra hvor de under krigen hadde opphold og gjorde sitt for at landet vårt skulle beholde sin selvtendighet.

Etter 2. verdenskrig møttes en del av veteranene fra 2. verdenskrig på Rudsetra  den første  lørdagen i juni hvert år. Menyen var pølser.

I 2011 tok Lunner historielag ved Marie Kleven som da var leder, kontakt med Finn Ramsøy. Han sa det var så få igjen av veteraene og alle begynte å bli gamle, de vurderte å slutte med disse treffene. Historielaget i samarbeid med Ramsøy arrangerte i noen år denne veterandagen. Det var anledning for alle til å komme.

Første lørdagen i juni 2011 hadde vi et flott arrangemennt på Rudsetra.  Rudsetra’s Venner leida da fremdeles setra av Lunner Almenning. Finn Ramsøy og Kjell Graff fortalte om radiosenderne Beta og Gullfax om flyslipp og mye mer. Kari Mack fortalte om historien til Rudsetra.

Det skjer mye på Rudsetra 4. juni 2016 som du ikke bør gå glipp av. Husk dagen, 4. juni som er den første lørdagen i juni. Denne dagen har lang tradisjon. Denne dagen har veteranene hatt pølsefest på Rudsetra i alle årene siden krigen.

Åpen dag på Rudsetra 6. juni 2015

Stua på Rudsetra var godt og vel full. Det var folk i alle rom og enda var det noen ute.

Stort fremmøte og store ting på gang på Rudsetra. Takk til de to Kari,ene som Nordli sa.

Kari L. Mack ( Rudsetra ekspert) og Kari-Mette Avtjern (fra Hadeland Folkemuseum) har gjort et arbeid det står respekt av når det gjelder Rudsetra. De hadde også forberedt og lagt alt til rette for en meget vellykket dag. Takk til disse og alle de andre som bidro til denne dagen.


Fylkeskonservator
Kjell Marius Mathisen sa at en venneforening og frivillige var viktig i alle fredningssaker. Det hjalp lite om de satte signaturen sin på et papir. Det er helt nødvendig med et støtteapparat rundt.

Ordfører i Lunner Harald Tyrdal var glad for fredningen av Rudsetra og at et slikt viktig kulturminnene fra siste verdenskrig ville bli tatt vare på. Han inviterte til samarbeid med kommunen og sa de ville bidra så godt de kunne.

Rektor ved Harestua skole Arild Sandvik, overrakte en radiosender til Kari L. Mack. Den var i bruk på Rudsetra under krigen og har siden blitt tatt vare på av familien Monserud.

Riksantikvar Jørn Holme kom med penger og løfte om å komme tilbake til neste år. Da skulle han ha med champagne! Det ser nesten ut som lederen i Lunner Historielag Hugo Hallum (t.v) ikke tror hva han hører når riksantikvaren forteller at han har med 110 000 kroner til vedlikehold av setra.

Kari L. Mack fortalte om noe av det som skjedde på Rudsetra under krigen, om hvor viktig den var - og om Monsrudkara bl.a. som utførte en bragd under krigen.

"Gromgutten" Bjørn Nordli sa at de allerede på 1970 tallet hadde forslått å verne eller frede Rudsetra, men da var ikke saken moden nok.

Der det er hjerterom er det husrom - hvis ikke er det plass ute.

Gråvær til tross. Folk strømmet på.

Bjørn Nordli (94) kom seg standsmessig frem takket være Røde kors og en ATV.

Åpent møte om Rudsetra 12. februar 2015

Program på Harestua Samfunnshus 12. februar kl. 19.00

Historien om motstandskampen og aktivitetene i Harestulia med Rudsetra som det sentrale midtpunkt.   

Kari L. Mack                                                                    

Hva betydde Rudsetra for veteranene etter krigen?

Innslag ved Milorg veteraner.

Krigens kulturminner- Hva er det og hvorfor har Riksantikvaren fokus på dette neste år? Hvorfor bevare Rudsetra?

Riksantikvaren

Hvorfor bevare Rudsetra? Framdriftsplan i fredningsprosessen.

Oppland fylkeskommune v/kulturvernskontoret.

Bakgrunn for inngåelse av leiekontrakt for Rudsetra

Lunner Almenning

Kaffepause med gratis kake og kaffe

Aktuelle problemstillinger

Randsfjordmuseene v/ Kari Mette Avtjern

  • Interimstyre for venneforeningen «Rudsetras venner»
  • Spørsmål, innspill fra salen.    

Dette skiltet står på veggen til Rudsetra

Det var Kari L. Mack som tok initiativ da det ble snakk om at den skulle selges/leies ut.

Dette er to hederskarer som var med og tok imot flyslipp på Rudsetra under 2. verdenskrig

Einar Hagness er et kjent navn fra krigens dager. En "litt yngre utgave" kom på møtet og hadde mye spennende å fortelle.

Et av de siste treffene veterangjengen hadde på Rudsetra i juni 2011. F. v. Bjørn Nordli, Finn Ramsøy og Kjell Graff.

De siste tre treffene ble arrangert i samarbeid Lunner Historielag. Her fra 2011 hvor Kari Mack bidrar med stoff fra krigens dager.

Befaring 6. mai 2014

Peisen og trappen opp til 2. etage med de tre hemmelige rommene.

Den yngste av "Monsrudkara" Bjarne , sammen med riksantikvarens representant.

4. juni 2014

Randsfjormuseene avd. ved Kari Mette Avtjern deltok  på vårt styremøte 27. mai 2014. Hun kom med gode nyheter for oss som mener Rudsetra er et viktig kulturminne.  Museet sier:

Kulturvernmyndighetene vil vurdere fredning av Rudsetra. Uavhengig av hva de kommer fram til, har Randsfjordmuseene avdeling Hadeland Folkemuseum et ønske og en forpliktelse til å ta initiativ for å bevare Rudsetra. Ikke bare bygningen utvendig, men også de deler av inventaret som står uendret siden 1940-tallet. Den innvendige autentiske atmosfæren i hytta er særegen. Vi ønsker en annen løsning enn at Rudsetra blir utleiehytte til privatpersoner. Hytta bør være tilgjengelig for allmennheten.

Hadeland Folkemuseum ønsker å bevare og dokumentere Rudsetra og dens historie. Videre har vi et ønske om å formidle denne historien for allmennheten. Gjennom samarbeid med lokale lag og foreninger, ser vi Rudsetra som et ypperlig formidlingssted for krigshistorien og historien for Lunner, for barn og voksne. Hadeland Folkemuseum har i lengre tid hatt et ønske om et formidlingssted på Lunner. Her ser vi en slik mulighet.

Det er positivt for Hadeland Folkemuseum at lokalsamfunnet på Harestua allerede er engasjert i bevaring av Rudsetra. Harestua skoles rektor har ønsker om igjen å benytte Rudsetra som formidlingssted. Lunner historielag har vist stort engasjement, og skal ha dialog med museet med tanker om hvordan de kan bidra til å ivareta Rudsetra.

Hadeland Folkemuseum ønsker å komme fram til en avtale med Lunner almenning for å sikre en langsiktig bevaring og bruk av Rudsetra. Her fins flere muligheter, som sikrer vedlikehold og bruk.

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?