Lunner Historielag

LINLØKKEN

Linlykkja med hus, folk og frodig åker. Bildet er lånt fra Hadelandskalendarn 2001, som igjen hadde lånt bildet av Olaf Linløkken.

Linlykkja

Nils Olsen Linløkken (f. Bølviken) på trammen i Linlykkja. Bildet er lånt fra Hadelandskalendarn 2001, som igjen hadde lånt bildet av Olaf Linløkken.

Året er 1942. Ute herjer krigen, men bak blendingsgardina på kjøkkenet i Linlykkja er flittige hender i aktivitet, og alle ser glade og fornøyde ut. Rundt seg har de noen få, men nødvendige ting. Et litersmål, ei kakeform og et slaktestål, et saltkar på veggen ved siden av det gamle mjølkeskapet med korsformet luftehull. A Netta Linlykkja kinner smør, og sitter her med sine driftige nieser og nevø rundt seg.

A Netta var dattera til Nils Olsen Bølviken (1860-1939) og Tilla Olsdatter Skjellerud (1859-1914) fra Søndre Land. Hit til Linlykkja kom dem i ca 1895 med åtte unger. Den niende ungen, a Trine, vart født her i Linlykkja. Som skikken var tok dem navnet etter boplassen. Den gangen var Linlykkja husmannsplass under skriver-Velo (niggarn). Unga het Ole f. 1879, Mathias f. 1881 (USA), tvillinga Ingeborg (USA) og Nils f. 1883 (Nils dør allerede samme året), Marthe Marie f. 1885 (USA), Anna f. 1888, Olga f. 1891, Netta f. 1893, og Trine f. 1896 (dør som lita).

På bildet til høgre ser vi Nils på trammen. Han var altmuligmann, både predikant og prestens medhjelper, leder av tre kvinneforeninger; i Sognsbygda, på Granåsen og på Grindvoll. Predikanten brukte apostlenes hester når han dro ut på sine lange vandringer. Det kunne væra slike ærend når en død skulle synges ut av hjemmet sitt, eller til misjonslag rund om på Hadeland. På sin fine stillferdige måte bar han fram evangeliet i både sorg og høgtid. I tillegg var han skomaker, slakter, møbelsnekker og jordbruker.

Høvelbenken kom inn på kjøkkenet i Linlykkja om høsten. Han lagde nytt, og han tok på seg reparasjoner. Noen ganger var det så fullt på kjøkkenet at vi nesten ikke kom innafor døra minnes barnebarnet hans, Olga Fredrikstad, som vokste opp i Linlykkja. Men om lørdagen vart høvelbenken og hele huset ryddet og pyntet til helg, og «om søndagen arbeidet vi aldri», sier a Olga. « Vi fikk ikke ta i så mye som ei saks», fortsetter hun.

Det var Olaf Linløkken som overtok i Linlykkja. Søstra hans, Signe (g. Johnsen) fikk skilt ut eiendommen Fjelltun fra Linlykkja og bodde her hele livet som nærmeste nabo til Olaf.

Teksten over er hentet fritt fra Hadelandskalendarn 2001.

Fra venstre ser vi Lilly Linløkken (g. Ringdalen), Olga Kirkevold (g. Fredrikstad), Netta Nilsdotter Linløkken, Trine Linløkken og Olaf Olsen Linløkken. A Netta er tante til alle på bildet. Bildet er lånt fra Hadelandskalendarn 2001, som igjen hadde lånt bildet av Olaf Linløkken.

Netta Linløkken. Bildet er klipt ut av et skolebilde fra Sogn skole ca 1905. Fotograf er ukjent. Bildet er utlånt av Arne Roen til Hadelandskalendarn 2002.

Sorenskriver Paul Magnus Roen (i karjolen) og Anna Helene Catrine Norum (f. Hausmann) med alle tjenere og husmannsfolk foran låven i skrivergarden Velo en gang i 1880-åra. Av husmannsfolk på detta bilde er vi kjent med aTholine Mjørenga (f. i Velogrina) sittende med barn på fanget, og far hennes, Ola Velogrina, som står ved huet på hesten. Foran dama med bøtte står a Randi Sørli, og mann hennes Erik sitter på låvebrurekkverket med en kjepp i handa. Bildet og informasjonen om dette har vi lånt fra Hadelandskalendarn 1980, som igjen har lånt bildet av Karl Granli.

Den vakre stua i Linlykkja står i dag tom, men vi husker vel alle godt den koslige gamle Olaf som bodde i stua fram til han døde i. Olaf hadde kjøkken og sengerom i samme værelset bak de to vinduene vi ser på dette bildet. I motsatt hjørne fantes et lite kammers, og det var vel sjelden eller aldri i bruk. Bak ytterdøra et lite vindfang. Han klarte seg i grunn med et rom. Olaf var en "nøyemann". Svært pertentlig og veldig koslig og snakksom. Foto: Øyvind Sogn, en augusdag i 2017.

Dagens eier, Geir Midtmoen, står på trappa i Linlykkja og ønsker oss velkommen. Foto: Øyvind Sogn, august 2017

LinløkkenGårds- og bruksnummer:

Gnr 165 Bnr 2


Kommunenr:

0532 Jevnaker


Adresse:

Sognsveien 59, 3520 Jevnaker

Hva

Faktum

Kilde

Navn på boplass pr 2018:

Linløkken


Uttale:

[linnlykkja]


Andre navn og/eller skriveformer:

Linlòken

Kart Ltn Lund 1827
Husværet/boplassen:Historisk funksjon:

Husmannsplass med jord


Funksjon i dag:

Småbruk


Bygninger/tufter:

Husmannsstue og låve med fjøs


Annet vedrørende bygninger:Sefrakregistrert:Hovedbøle:

Velo (sorenskrivergard) Gnr 165 Bnr 1


Er husværet/eiendommen utskilt til egen eiendom?

Ja


Hvis ja, fra når?

24.11.1933

Grunnbok

Hjemmelshaver:

Geir Midtmoen

Grunnbok

Areal:

59 549,8 m2


Koordinater:

32V 579552 6685970


Høyde over havet:

272,8 moh

Registrert hvor?Kart Ltn Lund 1827:

Ja

Linlòken

Folketelling 1865:

Ja

Folketelling 1875:

Ja

Kart Ltn Colban 1879:Folketelling:Folketelling 1900:

Ja

Folketelling 1910:

Ja

Andre:


Fotografier:Foto:

Ja

Foto: Øyvind Sogn

Dronefoto:Historiske foto:


Historie:Husmannskontrakter:

Ja

Registrator:

Øyvind Sogn26.08.2017


Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 932455...

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var...

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som s...

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?