Arrangement 2022

Planlagte arrangementer i 2022

Her vil vi legge inn arrangementer etter hvert som de er klare, men

følg med underveis. Det kan skje ting vi ikke har kontroll på.

Se i menyen til venstre

HANDLINGSPLAN 2022

Historiske tema:

 • 24.mars: Årsmøte med innlagt tema om «Onner og primstav-om arbeidet under de ulike onnene og bruk av primstaven i det gamle bondesamfunnet» v/Geir Thomas Risaasen Folkemuseet på Bygdøy
 • 21.april: Hvordan var det å drive landhandel i «gamle dager» v/Torgunn Johansen og Trude Gauksrud.
 • 8.mai-frigjøringsdagen. Markering ved Lunner kirke og Rundelen.
 • 16. juli: Dagstur til Finnskogen. Skogfinsk uke skal et ensemble fra Lunner til å opptre på finneplassen Orala lørdag 16. juli. Vi organiserer biltur dit. Orala ligger 45 minutt øst for Kongsvinger.
 • 26.august: Medlemstur med buss gjennom Marka.
 • September «Grua-historien og utviklingen» v/ Gunnar Sveen, Kai Kjeldsrud m.fl
 • Oktober/november. Temakveld med fokus på gamle kongeveger. Tidligere leder ved Norsk Vegmuseum, Geir Paulrud, har sagt seg villig til å komme og kåsere om kongveger.

Vedlikehold av noen viktige ferdselsveger:

 • Bergenske hovedveg

Det er behov hvert år med kontinuerlig  vedlikehold  av traseen. Det vil bli innkalt til en dugnad tidlig på våren med frammøte ved Røste. Det er fra Røste og nedover det vil være mest  behov for «vårrengjøring», men hele traseen må synfares og vegetasjon fjernes. Lunner kommune har sagt seg villig til å hjelpe til med noe klipping nede ved Røste og opp Huserbakken. Den gamle ferdselsvegen er veldig utsatt for ulike former for utbygging, spesielt i den sørlige del av traseen.

 • Rundelen

Hvert år før markeringen av frigjøringsdagen må det gjøres vedlikehold. Det viser seg gjennom sommeren at mange besøker plassen, noe som krever kontinuerlig  ettersyn.

 • Myllsvassdraget

Skiltingen langs vassdraget blir godt vedlikeholdt. Nødvendig med ettersyn på våren og noe fjerning av vegetasjon midtsommers. Historielaget ønsker for øvrig å sette opp et informasjonsskilt i nærheten av den gamle demningen som ligger mellom Myllsdammen og Sliperiet, på venstre hånd når en kommer fra Mylla.

 • Den gamle «kirkevegen» mellom Lunner kirke og Lundby.

En flott trase som blir flittig nyttet som turveg. Nødvendig med klipping og fjerning av vegetasjon flere ganger i året.

 • Buttelvegen

Deler av vegen blir vedlikeholdt av historielaget, men det er en umulig oppgave for laget å påse at hele denne lange strekningen blir vedlikeholdt. Mye av vegen går gjennom skog og er veldig utsatt for vindfall.

 

For øvrig vil laget klippe rundt krakken øverst i Huserbakken, Blistenbakken og rundt brannsprøytehuset ved Lunner kirke. 

Gro Strand Griffin 07.08.2022 21:52

Hei! Melder meg på tur 26.aug. -22

Marit Carlsen Skoglund 24.04.2022 17:31

Jeg vil gjerne være med på busstur gjennom marka 26. august. Hvor melder jeg meg på!

Roar Kalvsjøhagen 22.04.2022 09:07

Vi ønsker å melde oss på "Dagstur til Finnskogen" 16. juli.

Hilsen Jorun og Roar Kalvsjøhagen

Lillian Løvlien 15.03.2022 15:01

Hei til Lunner historielag. Ser dere har et interessant foredrag med Risaasen den 24.mars i auditoriet til Lunner u-skole. Men hvilket klokkeslett?

| Svar

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 93245551. om vi snakker om samme plass er jeg også veldig interessert i om hva du kan og veit.

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var bror til Hans f.14.10.1859 og Lise Sogn Holoa f. 28.07.1861.
Min far Ole hadde fler kusin

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som skriver, er yngste sønn, Thor, siste gjenlevende, og her lærte jeg å plystre på første d

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?