Årsmøte 2021

Årsmøte 9. mars

GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN FOR MØTET

Saksopplysninger:

Vedtektene sier at årsmøtet skal avholdes i perioden januar-mars. Det skal kunngjøres i lokalavisene og på lagets hjemmeside med 14 dagers varsel.  Det foreslås noen endringer i gjennomføringen av årsmøtet grunnet smitte situasjonen. Det legges til grunn at Regjeringens retningslinjer vedtatt 19.januar  og 24.januar ikke gjør det forsvarlig å avholde årsmøte i tradisjonell form. Det foreslås at det valgte styret avholder årsmøtet men at sentrale dokumenter legges ut på lagets hjemmesider senest 23.februar, slik at medlemmer har anledning til å komme med synspunkter og innspill. I tillegg foreslås det endringer i sak 2 nedenfor. Det foreslås at styreleder fungerer som møteleder og at styreleder lager et enkelt referat som godkjennes av to styremedlemmer.

Styret legger fram følgende forslag til dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet

2. Konstituering(valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokollen)

3. Årsmelding 2020

4. Regnskap 2020

5. Medlemskontingent 2021

6. Handlingsplan 2021(aktivitetsplan og prosjektplan)

7. Innkomne forslag

8. Valg

Medlemskontingent 2021

Styret vil foreslå overfor årsmøtet 2021 at medlemskontingenten for 2021 holdes på samme nivå som i 2020 og i flere år før det, altså kr 150- pr medlem.

Familierabatten falt bort gjennom vedtak på årsmøtet i 2013.

| Svar

Nyeste kommentarer

04.11 | 11:40

Ja det har jeg. om du er interessert ta kontakt med meg på tlf 93245551. om vi snakker om samme plass er jeg også veldig interessert i om hva du kan og veit.

25.10 | 13:08

Min bestefar, Halvor Sogn, ble født på Gården Sogn 28..03.1863 og var bror til Hans f.14.10.1859 og Lise Sogn Holoa f. 28.07.1861.
Min far Ole hadde fler kusin

19.09 | 21:14

Her bodde Gustav Eriksen med kone og 3 barn, fra 1939 til 1954, Jeg som skriver, er yngste sønn, Thor, siste gjenlevende, og her lærte jeg å plystre på første d

26.08 | 14:02

1864 folketelling ?